ఘన వారసత్వనికి  గుర్తింపు

ఘన వారసత్వనికి గుర్తింపు

యునెస్కో వారసత్వ కట్టడాలు, ప్రదేశాలపై పోటీ పరీక్షల్లో తరచూ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిపుణ పాఠకుల కోసం యునెస్కో నూతనంగా గుర్తించిన ప్రదేశాల వివరాలు అందిస్తున్నాం.

More News

country oven

Featured Articles