మహారాష్ట్రలో ప్లాస్టిక్‌పై నిషేధం

మహారాష్ట్రలో ప్లాస్టిక్‌పై నిషేధం

-నిషేధాన్ని ఉల్లంఘిస్తే రూ.25వేల వరకు జరిమానా, 3 నెలల జైలు -50 మైక్రాన్ల కన్నా మందంగా ఉన్న ప్లాస్టిక్‌కు మినహాయింపు ముంబై, జూన్ 23: మహారాష్ట్రలో పునర్వినియోగానికి వీలుకాని

More News

Featured Articles