నేరచరితులను నిరోధించలేం

నేరచరితులను నిరోధించలేం

-నేరగాళ్లు చట్ట సభల్లోకి ప్రవేశించకుండా చట్టం చేయాలి -ఆ లక్ష్మణరేఖను మేము దాటలేము -నేరమయ రాజకీయాలు ప్రజాస్వామ్య మూలాలను దెబ్బతీస్తున్నాయి -నేరగాళ్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండ

More News

Featured Articles