రాకెట్ లేకుండానే అంతరిక్షయానం

రాకెట్ లేకుండానే అంతరిక్షయానం

- విర్జిన్ గెలాక్టిక్ ప్రయోగం విజయవంతం వాషింగ్టన్, డిసెంబర్ 14: రాకెట్ లేకుండానే రోదసిలోకి వెళ్లి రావటంలో విజయం సాధించింది అమెరికాకు చెందిన ప్రైవేటు అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ వ

More News

Featured Articles