చిన్నదేశాల అభివృద్ధికి భారత్ సాయం

చిన్నదేశాల అభివృద్ధికి భారత్ సాయం

-చోగమ్ సదస్సులో ప్రధానిమోదీ వెల్లడి -కామన్‌వెల్త్ తదుపరి సారథిగా ప్రిన్స్ చార్లెస్ లండన్: కామన్‌వెల్త్‌లోని చిన్నదేశాల అభివృద్ధికి భారత్ సాయం అ ందిస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర

More News

Featured Articles