భారత్ దాడిచేస్తే తిప్పికొడుతాం

భారత్ దాడిచేస్తే తిప్పికొడుతాం

-పుల్వామా ఘటన వెనుక మా ప్రమేయం లేదు -మా హస్తం ఉంటే ఆధారాలు చూపాలి -ఎన్నికల వేళ ఓట్ల కోసం మాపై నిందలు వేస్తున్నారు -యుద్ధం ప్రారంభించడం సులభమే.. ముగించడం మన చేతుల్లో ఉండదు:

More News

Featured Articles