కొంత చరిత్ర.. కొంత దుఃఖము


Sun,October 23, 2011 01:47 PM

జనరల్ డయ్యర్ కుక్కలా మొరిగాడు అచ్చంగా. వేట కుక్కలా. నేనొక సిపాయిని. మీకు యుద్ధం కావాలా?
శాంతి కావాలా? ఒక వేళ మీరు యుద్ధాన్నే కోరుకుంటే ప్రభుత్వం తయారుగా ఉంది. మీరు శాంతి కావాలనుకుంటే నా ఆదేశాలు పాటించండి. మరో దారే లేదు. దుకాణాలు తెరవండి. లేదా కాల్చేస్తాను. ఫ్రాన్స్ అయినా అమృత్‌సర్ అయినా సైనికుడిట్లాగే ఉంటాడు. సైనిక భాష ఇట్లాగే ఉంటుంది. కానీ డయ్యర్ చరిత్ర కళంకమయ్యాడు. వేట కుక్కలా మొరిగిన వాడు ఊరకుక్కలా చచ్చిపోయాడు. అచ్చంగా కుక్క చావు. ఎనిమిదేళ్లకే . జలియన్‌వాలాబాగ్‌లో వందలమందిని పొట్టన బెట్టుకున్న ఎనిమిదేళ్లకే పక్షవాతంతో, మాటపడిపొయ్యి, బ్రెయిన్ హెమరేజ్‌తో, నరాలు చిట్లి డయ్యర్ కుక్కచావు చచ్చాడు.

జనరల్ డయ్యర్ కుక్కలా మొరిగాడు అచ్చంగా. వేట కుక్కలా. నేనొక సిపాయిని. మీకు యుద్ధం కావాలా? శాంతి కావాలా? ఒక వేళ మీరు యుద్ధాన్నే కోరుకుంటే ప్రభుత్వం తయారుగా ఉంది. మీరు శాంతి కావాలనుకుంటే నా ఆదేశాలు పాటించండి. మరో దారే లేదు. దుకాణాలు తెరవండి. లేదా కాల్చేస్తాను. ఫ్రాన్స్ అయినా అమృత్‌సర్ అయినా సైనికుడిట్లాగే ఉంటాడు. సైనిక భాష ఇట్లాగే ఉంటుంది. కానీ డయ్యర్ చరిత్ర కళంకమయ్యాడు. వేట కుక్కలా మొరిగిన వాడు ఊరకుక్కలా చచ్చిపోయాడు. అచ్చంగా కుక్క చావు. ఎనిమిదేళ్లకే . జలియన్‌వాలాబాగ్‌లో వందలమందిని పొట్టన బెట్టుకున్న ఎనిమిదేళ్లకే పక్షవాతంతో, మాటపడిపొయ్యి, బ్రెయిన్ హెమరేజ్‌తో , నరాలు చిట్లి డయ్యర్ కుక్కచావు చచ్చాడు. రవి గ్రుంకని సామ్రాజ్యమూ కుక్కలాగా తోక ముడిచింది. కానీ చరిత్ర మేల్కొంది. ప్రతి సందర్భం పొడవునా అది తేజోమయమయింది. డయ్యర్‌లు, హిట్లర్‌లు, ప్రజాసమూహాల అంతర్వేదనా భాషను అర్థం చేసుకోని వాళ్లు పెంటకుప్పల మీద స్థిరనివాసం ఏర్పరుచుకుంటారు. చివరికి గడ్డి పువ్వూ మొలవని విధంగా.కడుపునిండా నీళ్లున్న వాడిదీ అదే భాష. కోట్లమంది సమూహం పరివేదన వారికి అర్థం కాదు. కాల్చేయమన్న ప్రతివాడూ డయ్యర్ కాకపోవచ్చు. కానీ సైన్యాన్ని దింపమన్నవాడు, కనిపిస్తే కాల్చేయమన్నవాడు. కాల్చేసి చూపిస్తానన్నవాడు ఒకడే. సైనిక దుస్తులు లేని విద్వేషం. న్యాయంఒక వేపు ఉంటుంది. అసహనం ఒక వేపు మోహరించి ఉంటుంది. బిరడా తీస్తే బద్దలయ్యే లావా ప్రవాహం భంగపాటు ఒకవేపు నిలుచుని ఉంటుంది. కడుపు నిండినవాడు . కాలువల నిండా నీళ్లు నిండినవాడు. వాడి కాపలా కుక్కా ఒకే భాష మాట్లాడుతారు. ప్రజా సమూహాలకు విద్వేషం ఉండదు. భంగపాటు ఉంటుంది. చెప్పింది ఆచరించని వాళ్ల పైన అసహనం ఉంటుంది. అది ఇనుపకొలిమిలోంచి తీసిన ఇనుము తెట్టులాగా పేరుకుపోతూ ఉంటుంది దృఢంగా. రైల్ రోకో చేస్తే యావజ్జీవం ప్రకటిస్తుంది పోలీసు డ్రెస్సు. వలస పాలనలో ఒకటే భాష. అణచివేత అదొక నేరం అయినట్టు ..అది బ్రిటన్ కావొచ్చు. పొరుగువాడు కావొచ్చు. వలసాధిపత్యపు భాష. నిరంకుశ పదాలు . ప్రజాస్వామ్యాన్ని హననం చేసే ఎత్తులవి.. తాయెత్తులవి. మనసు విరిగినవాడు సమ్మె కడితే ఎట్లా కట్టాలోచెబుతుంది. చెదిరిపోయినవాడు ఏఏ సమ్మె చేయాలో భాషణాలు చెబుతుంది. బడి బంద్ పెట్టకూడదు. పిల్లల చదువులు పోతాయి. ఉపాధ్యాయులుసమ్మె చేయరాదు. ఉద్యోగులు సమ్మె చేయరాదు. సింగరేణి కార్మికులు అసలే సమ్మె చేయరాదు. కరెంటు పోతుంది. కారు చీకటి కమ్ముకుంటుంది. పొలాలు ఎండిపోతాయి. ఎట్లా? ఏం చెయ్యాలో చెప్పేవాడిదే ఆధిపత్యం. వాడు చెప్పినట్టు చెయ్యి. సమ్మె కూడా ఒకరి కనుసన్నల్లో నడవాలి. ఒకరు చెప్పిన పరిధుల్లోనే నడవాలి. అప్పుడే అది శంఖంలో పోసిన పవిత్ర సమ్మె. అది డయ్యర్ భాష. డయ్యర్‌ది అసహనం.

ముందు దుకాణాలు ఎందుకు బంద్ పెట్టారో ఆ కారణం గురించి డయ్యర్‌కు అవసరం కూడా లేదు. ప్రభుత్వానికీ అవసరం లేదు.అలనాడు 1919లో బైశాఖి ఉత్సవాల్లో గుమికూడారు వాళ్లు. ఒక సాంస్కృతిక ఉత్సవంలో అప్పుడు డయ్యర్ తుపాకీ మొరిగింది. గాంధీ మహాత్ముడే అయ్యాడు. శాంతిగా జరిగింది స్వాతంత్య పోరాటం. శాంతి కోసం కూడా. శాంతి కోసం యుద్ధాలు జరుగుతాయి. ఆ యుద్ధాన్ని సహించదు సైనికతత్వం. ప్రజాస్వామ్యం ముసుగుది. చెప్తుంది. చెయ్యదు. వాగ్దానం ఇస్తుంది. నిలుపుకోదు. మాటమీద నిలబడదు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని జనసమూహం ఆచరిస్తుంటుంది. తనన్నమాటలను తనే మింగేసిన ప్రజాస్వామ్యంపై శాంతికోసం యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. రాజ్యానికి అసహనం. రాజ్యానికి తుపాకీ ఉంటుంది. అచ్చం డయ్యర్‌లా మొరుగుతుంటుందది. సారాంశం ఇంతే. డిసెంబర్ 9 ఒక పచ్చి అబద్ధపు తేదీ అంటారు ఏలికలు. కాదు. దాన్ని జీవింపచేస్తాం అంటారు తెలంగాణ జనసమూహం. డిసెంబర్ 9 కొట్లాడి సాధించుకున్నం. ఉప్పిడి ఉపాసముండి గెలుచుకున్నం. ఉప్పెనై లేచి నిలబడి కలెబడి గెలుచుకున్నం. అది కాగితాలమీద పరుచుకున్న ఉత్త బోలు ప్రకటన కాదు. అందుకే అసహనానికి లోనవుతున్నది తెలంగాణ. అందుకే కుడుపులో సుమ్మర్లుచుట్టుకునే అలల సముద్రం లాంటి పోటెత్తే కన్నీళ్లనూ దాచుకున్నది తెలంగాణ. కన్నీటి కాసారం .అది ఉప్పెనవలె సకల జనుల సమ్మె కట్టింది. ఇప్పటిదాకా తనను తాను హింసించుకున్నది. సైనిక భాషకు, సైనికుడికి అర్థంగానిదేదో ఒకటి ఉండనే ఉంది. డిసెంబర్ 9 తర్వాత మంటల్లో మాడినవాడు. స్వచ్ఛందంగా రైలుకు ఎదురేగినవాడు. ఉరిపోసుకుని ఊపిరితీసుకున్నవాడు. రెండేళ్లుగా సాగుతున్నదిది. భంగపడ్డవాడిది కాదు విద్వేష భాష. ఏలికది. ముందు ఏం జరిగిందో? అక్కరలేని భాష. జీవితాంతం చీకటి కొట్లు ఉండవు. పరాధీనమైనవాడు, బానిసయినవాడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు స్పార్టకస్‌లా మల్లయుద్ధంలో శత్రు పసికట్టి ఉత్తచేతులతో మట్టికాళ్ల మహారాక్షసిని ఎదిరిస్తాడు. స్పార్టకస్ గోడు పట్టదు. తుపాకీ భాష మాట్లాడిన వాడే ఇప్పటి ప్రజాస్వామ్య పరిహాసకుడు. ఒక్కొక్కప్పుడు భ్రాంతీ వ్యాపిస్తుంది.

పన్నెండువేల కోట్ల రూపాయల కంపెనీ ఓనరు , సాధు జపం చేస్తాడు. ఎవరి దొర ఎవరో? నిర్ణయిస్తాడు. ఆచరించు. థాట్ పోలీసింగ్. గడీల కిప్పుడు పైడికంటె కాపలా. పెట్టుబడి క్రూరమైంది. భూస్వామ్యానికున్న పిసరంత నెనరు పెట్టుబడికి ఉండదు. అది నెత్తుటి పునాదులు తవ్వి మానవ రక్తమాంసాల,ఎముకల పోగుల మహాసౌధాల్ని కట్టింది. కాపోతే ప్రజాస్వామ్యంగా కనపడటానికి అది గడీలాగా మాట్లాడదు. భూస్వామ్యంలాగా మాట్లాడదు. నిజాం లాగా మాట్లాడదు. అచ్చం ఒక పెట్టుబడి దారుడి భాష నిన్ను సంస్కరించే ఏసుక్షికీస్తులా ఉంటుంది. పాలిష్డ్‌గా.అతనొక రక్షకుడు. నీ ముడ్డిబట్ట గురించి కూడా నీకు చెప్ప గలిగిన మర్యాద మప్పితపు భాష. నీ దొర గురించి వాడే మాట్లాడతాడు.అతనొక ప్రయోక్త.చితికిపోయిన భూస్వామ్యపు చితుకుల మంటను ఎగదోసి నాలుగున్నర కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్షకు ఎదురుగా నిలబెట్ట గలిగిన వాడే ఇవ్వాల్టి ప్రజాస్వామ్యవాది. ఆకాంక్షల కలలు ఫలిస్తున్నప్పుడు, కలలు సాకారమవుతున్నప్పుడు బీరువాల్లో మూలుగుతూ ముతక వాసనేసే డబ్బు సంచులు గుప్పించి టోకున ప్రజాస్వామ్యాన్ని కొనేవాడే నేటి పెట్టుబడిదారుడు. అప్పనంగా అప్పజెప్పిన సర్ఫెఖాస్‌లు, వక్ఫ్ భూములు, కంపెనీల మూలధనమై నిలిచిన రాజ్యం. అన్నీ వెరసి... పెట్టుబడినీతులు బోధిస్తుంది. కనుక అది భవిష్యత్‌ను ఆక్రమించుకునే కిరాతక హిట్లర్. నీతిని బోధిస్తుంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఆచరించమంటుంది. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నిఖార్సయిన అహింసవాదంతో, శాంతిగాజరుగుతున్న ఉద్యమంమీదకు అది తుపాకీ తీస్తుంది. అప్పుడు మనం దిగ్భ్రాంతి చెందనక్కరలేదు. కానీ కొందరు ఆలస్యంగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఈ యుగపు దొరపూవరో తెలుసుకునే సరికే నీతుల్లో పునీతమైపోతాడు పెట్టుబడిదారుడు.

అసలు శత్రువు కనబడడు. తెలంగాణ హంతకుల భాష ఇప్పటి పెట్టుబడిదారు భాష ఒక్కటే. హింస ... ఏది హింస ఎనిమిది వందల మంది ప్రాణాలు తీసిన భంగపాటు. మృత్యువు కమురు వాసనేస్తుంది. కనపడని హింస. ఆకాంక్షలు రేపినవాడు. ఓటుకోసం ఆశల దీపం వెలిగించిన వాడు. కోటను ముట్టడిస్తామన్నప్పుడు మోకరిల్లి ఆకాంక్ష ప్రకటించిన వాడు. కలను చిదిమి దీపం మలిపిన వాడు ఒకడేఅయినప్పటి ఆశాభంగం... ఎనిమిదివందల మందిని బలిగొన్న హింస. పెట్టుబడి కిరాతక ప్రకటనల కింద మూలుగుతున్న మిత్తి స్వరూపం. ప్రజాస్వామ్యం ఒక పరిహసించిన మైమరపు. ఎంతకూ తేలదు. ఎంతకూ కదలరు. ఏదీ మాట్లాడరు. ముప్పయి ఐదు రోజులు. ఎగదన్నుక వస్తుంది నాభిలోంచి దుఃఖం మాట్లాడ్తున్నప్పుడు అకారణంగా నిస్సహాయతలోంచి పొంగివచ్చే దుఃఖం. ఎసరు ఎక్కొచ్చినట్టు. పండుగ ల్లేవు. మా పిల్లలకు కొత్తబట్టలు లేవు. ఏడ్వు స్వామిగౌడ్, కానీ లొంగిపోకు. కరువుదీరా ఏడువు కానీ శాంతి కోసం పాతిన స్తంభంలా నిలబడు. కొన్ని అక్షరాలిస్తాను నీ కోసం. కొన్ని కన్నీళ్లూ ఇస్తాను. ఒక సింగరేణి కార్మికుని సెమ్మాసిస్తాను. జాడూ కొట్టే సఫాయి కార్మికుని చీపురుకట్ట ఇస్తాను. క్షురకుని కత్తెర ఇవ్వగలను. ఏమివ్వగలను. కోట్ల గొంతుల నినాదం ఇవ్వగలను. నిజమే మంత్రులు మోసమే చేస్తారు. నిజమే ఎమ్మెల్యేలూ మోసం చేస్తారు. అద్దాల బంగ్లాల్లో, కాంట్రాక్టుల్లో, ఒప్పందాల్లో, ఖజానాల్లో మూలుగుతున్న ముక్క వాసనేసే సిరి సంపదల్లో కూరుకుపోయారు వాళ్లు. ఒక రాజ్యమూ, దాని తుపాకీ, వారి తుపాకీని భుజాన మోసి, కుక్కలా, అచ్చంగా వేటకుక్కలా మొరిగే డయ్యర్‌లకు పుట్టుబానిసలు వాళ్లు. కానీ నిలబడ్డాం కదా మనమే.


మన తెలంగాణ మనకు కావాలని, పూర్తి ఐచ్ఛికంగా, పూర్తి స్వేచ్ఛ కోసం, పూర్తి స్వాతంత్య్రం కోసం, స్వచ్ఛందంగా నిలబడ్డాం. శాంతి కోసం యుద్ధంలో అశాంతి వల్లనూ, ప్రజాస్వామ్యం హంతకుల అవహేళనల వల్లనూ మరణించిన ఎనిమిది వందల మంది బలిదానాల పునాదుల మీదుగా వచ్చాం. అవును స్వామిగౌడ్ మీతో మేమూ ఉన్నాం. నిజమే కరుణగల, దయగల ప్రజాస్వామ్యంలో తెలంగాణ ఒక ఒంటరి సమాజం. గోడు చెప్పుకుంటే వినడానికి ఒక మనిషి, గోస పంచుకోవడానికి ఒక మనిషి, పోయి రావడానికి ఒక ఊరూ ఉండాలి. తెలంగాణకు ఇప్పుడు ఒక ఊరు లేదు. గోస చెప్పుకుంటే విని పరిష్కరించే మనిషీ లేడు.పోయి రావడానికి ఒక ప్రాంతమూ లేదు. ఒంటరిదై పోయింది తెలంగాణ .వినాల్సిన వారు వినరు. వారు బానిసలు. కనాల్సిన వారు కనరు. మూడుకోతులు వినవు. మాట్లాడవు. చూడవు. గాంధీ సమాధి వద్ద మౌనమే శరణ్యం. ఒక చెంపన కొడితే మరో చెంప చూపినప్పుడు మరో చెంపనూ కొట్టే ప్రజాస్వామ్య హంతకుల రాజ్యం. నిజమే . కానీ సకల జనులాలా! డయ్యర్ కుక్క చావే చస్తాడు. అతను చరిత్ర పెంటకుప్పల మీదే స్థిరనివాసి. చరిత్ర మాత్రం త్యాగాల పునాదుల మీద నిర్మితమౌతుంది. వర్తమానంలో మరింత వెలుగులాగా... పోరాటాల పునాదుల మీద చరిత్ర మారాకు తొడుగుతుంది. పరిపుష్టితోనూ, మరింత బలంగానూ.. తెలంగాణ మాత్రం మరణించదు. ఉద్యమమూ ఆగదు. అది నిజంగానే ఇప్పటికీ ప్రజాస్వామ్యాన్నే నమ్ముకున్నది.

చరిత్ర ముందున్నది కాలం ‘ ఇవన్నీ కాదు. చెప్పులు, బూట్లతో మొత్తం రాజకీయ నాయకులను కొట్టీ కోట్టీ చంపితేనే తెలంగాణ వస్తుంది’ - ఇది ఒక మహిళా ఉపాధ్యాయురాలి బహిరంగవూపకటన. బండారు దత్తావూతేయ సాక్షిగా... బహుశా శాంతికోసం జరిగే యుద్ధం ఇట్లాంటి మలుపు తీసుకుంటే తప్పు ప్రజాస్వామ్యానిదే. దాన్ని నమ్మిన వాళ్లది కాదు. తప్పు గాంధీ దే. ఆయనను నమ్ముకున్న శాంతియుత ఉద్యమానిది కాదు.

- అల్లం నారాయణ

35

Allam Narayana

Published: Wed,March 15, 2017 12:20 AM

జర్నలిస్టులకు బంగారు తెలంగాణ

ఫిబ్రవరి, 17. ముఖ్యమంత్రి పాత క్యాంపు కార్యాలయం. అంతటా కోలాహలంగా ఉన్నది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పుట్టినరోజు. ఆయనను అభినందించడానికి వె

Published: Wed,May 18, 2016 03:34 AM

నీరూ.. నిప్పు.. కొంచెం జాగ్రత్త

ముందు వాళ్లు సెక్షన్ ఎనిమిది అన్నారు. గవర్నర్ గిరీతో స్వతంత్రతను దెబ్బతీయాలని కుట్ర పన్నారు. తెలంగాణ సమాజం తిప్పికొట్టింది. తోక ము

Published: Sun,June 15, 2014 01:22 AM

బలుపు పనికిరాదు..జర జాగ్రత్త

కుక్కతోకలు వంకరే. ఆ వంకర తనాలు ఇట్లాగే ఉంటే, మీమీ అహంకారాలు మా స్వాభిమానాలను, అభిజాత్యా

Published: Sun,June 1, 2014 02:25 AM

ఆ పదకొండు రోజులు..

పుస్తకం చదువుతున్నంత సేపూ అప్పుడప్పుడు గుండె తడిదేరుతున్నది. లోపల జల ఊరుతున్నది. కళ్లలోకి ఏవో ధారలు ఉబికి వస్తున్నాయి. పుస్తకాన్ని

Published: Sun,May 25, 2014 12:31 AM

వలస విముక్త తెలంగాణ

ఆంధ్ర ఉద్యోగులు ఆంధ్రలో, తెలంగాణ ఉద్యోగులు తెలంగాణలో... బస్.... అంతే. కేసీఆర్ నాయకత్వం తొలి విజయంగా, వలస అవశేషాలపై తొలియుద్ధం

Published: Sun,May 11, 2014 12:32 AM

ఉద్యమమూ...రాజకీయమూ..

గాడిదలకు గడ్డి వేసి, ఆవులకు పాలు పిండుడు అన్న సూక్తిని కేసీఆర్ పదేపదే ప్రతిభావంతంగా ఓటర్ల మనసుల్లోకి చొప్పించారు. తెలంగాణ ఉద్

Published: Sun,May 4, 2014 01:59 AM

ఒక్క శేఖర్... రెండు క్యాన్సర్లు

క్యాన్సర్ లొంగదీస్తున్న సమయాల్లోనే శేఖర్ అంతకుమించిన క్యాస్ట్ క్యాన్సర్‌ను కనిపెట్టి బజారుకీడ్చి, రచ్చచేసి, కిం

Published: Sun,April 27, 2014 01:41 AM

తెలంగాణకు ప్రమాదకరం

రాహుల్‌గాంధీ అతి సునాయాసంగా, ఆయాచితంగా హైదరాబాద్ బ్రాండ్‌వాచీ గురించి ప్రస్తావించారు. కానీ ఆయనకు తెలియ దు. కేంద్రంలో పీవీలు, మన

Published: Sun,April 20, 2014 01:56 AM

మనమూ-వారూ...విభజన రేఖ

మనమూ-వారు అనేది అస్తిత్వంలో ప్రధాన విభజన రేఖ.తెలంగాణ బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందిన తర్వాత వెం టనే ఎన్నికలు వచ్చిపడ్డందున అన్య వ

Published: Thu,April 3, 2014 02:35 AM

ఇప్పుడిక నరేందరూ లేడు....

బన్సీలాల్‌పేట ఎలక్ట్రిక్ క్రిమటోరియానికి కేఎన్ చారి పార్థివదేహాన్ని అప్పగించి వరండాలోకి వస్తున్నప్పుడు దుక్కం పొంగింది. అప్పుడు మే

Published: Sun,March 30, 2014 12:51 AM

మనసంత మానేరు....

మనసంత మానేరు మాటకోనేరు అనే మాట రాసిన మనిషి ఎంత సున్నితమైన వాడై ఉంటాడు. చెరబండరాజు మీద స్మతి గీతం ఇది. ఈ పాట రాసింది అల్లం వీరయ్య.

Published: Sun,March 23, 2014 04:50 AM

ఉద్యమమూ.. ఐచ్ఛికత.. విలువ

ఉద్యమ సంస్థలకు ఇంకా చాలా పని మిగిలే ఉంది. ప్రెషర్ గ్రూప్స్‌కు ఇంకా చాలా పని ఉంది. రాజకీయాలు కమ్మేస్తున్న వేళ తెలంగాణ విముక్తం కావ

Published: Sun,March 2, 2014 12:43 AM

దూరాలు లేవు.. ద్వారాలు లేవు..

కొత్త దూరాలూ... కొత్త ద్వారాలూ మన మధ్య లేవు నారాయణా... -ఇష్టంతో ఉమామహేశ్వరరావు తెలంగాణ బిల్లు రాజ్యసభలోనూ ముద్ర వేయించుకుని వచ్

Published: Wed,February 19, 2014 12:17 AM

తెలంగాణ ఒక వెలుగుచుక్క...

అమరుల ఆత్మలు నిక్షిప్తమై ఉన్న ఈ గన్‌పార్క్ స్తూపం ముందు మోకరిల్లినప్పుడు జలజలా రాలిపడ్డ దుక్కం. మిత్రులారా! బెంగటిల్లినట్టు... వేల

Published: Sun,February 9, 2014 12:32 AM

జంపన్న వారసత్వం...

జంపన్నా వాగుల్ల అబ్బియా! జాలారి బండల్ల అబ్బియా! నాది దయ్యాల మడుగే అబ్బియా! దండొక్కపొద్దే అబ్బియా జంపన్న వాగుల నీటిని నెత్తిన చ

Published: Sun,February 2, 2014 01:57 AM

నయా డాన్ క్విక్సాట్‌ల కథ

అసెంబ్లీ ముంగట అంబేద్కర్ విగ్రహం మాట్లాడలేదు. గాంధీ విగ్రహం కూడా. మాట్లాడి ఉంటే గాంధీ విగ్రహం ముందుగా అసెంబ్లీలో తనకు నివాళులు అర్

Published: Sun,January 19, 2014 12:27 AM

మా రాష్ట్రంలో మాదే రాజ్యం..

తెలంగాణ ఒక ధిక్కార భూమి. దాని ఆత్మలో ఇంకిన స్వాభిమాన ప్రకటనే తెలంగాణ. పునరుజ్జీవన ఆకాంక్షల గొంతుకే తెలంగాణ. ఇట్లా అర్థం చేసుకుంటే

Published: Sun,January 12, 2014 12:54 AM

ఆగుతుందంటే... మీ ఖర్మ..

తెలంగాణ వచ్చినట్టే ఉన్నది. వాళ్లకైతే ఎప్పటికీ రానట్టూ ఉన్నది. ఇప్పటికీ ఒక పత్రిక, రెండు ఛానళ్లు తప్ప.. తెలంగాణ వస్తున్నట్టు కానీ,

Published: Sat,January 11, 2014 02:32 AM

వసంతగీతం ముందుచూపు

వసంతం విడిగా రాదు, మండే ఎండల్ని వెంట తెస్తుంది. ‘విప్లవానికి బాట’, జగిత్యాల జైత్రయాత్ర నేపథ్యంలో ‘కొలిమంటుకున్నది’ నవల వెలువడితే

Published: Sun,December 29, 2013 01:17 AM

యాది..మనాది...

కట్టె సరుసుకపోయి పడి ఉన్నడు భూమయ్య సార్! కాలం లాగే. ఘనీభవించినట్టు.. నాలుగు దశాబ్దాల యాదులు. మనాదులు. కాచాపూర్. వడ్కాపూర్. పెద్దపల

Published: Mon,December 9, 2013 02:56 AM

తెలంగాణకు కలమొడ్డిన కట్టా

తెలంగాణ ఇటీవల చరిత్రలో మూడు ఉద్యమ సందర్భాల్లో బుద్ధిజీవులను, చదువరులను, విద్యావంతులను, కవులను, రచయితలను కళాకారులను కదిలించింది. తె

Published: Sun,October 27, 2013 01:05 AM

అమ్మో.. ఆ ముగ్గురు బాబులు

నీళ్లు, నిధులు, ఉద్యోగాలు, వనరులు, దోపిడీ ఇవన్నీ ఎన్ని సమస్యలున్నా సరే... భరించవచ్చునేమొ కానీ ఇలాంటి ముగ్గురు బాబుల నాయకత్వాన్ని భ

Published: Sun,September 29, 2013 02:36 AM

విభజన: మేడ్ డిఫికల్ట్

సరిగ్గా రెండు నెలలు. జూలై 30 ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ఎక్కడున్నది. అక్కడే. నిజాం కాలేజీ మైదానంలో సకల జనభేరి జరగబోతున్నది. లక్ష

Published: Sun,September 22, 2013 02:15 AM

అమ్మా మీకు దండం.. కలిసుండలేం..

అమ్మా మీరు పెద్దలు. పూజ్యులు. గొప్పవాళ్లు.. సరిగ్గా మీరక్కడ రాష్ట్రపతి భవనం ముందర ‘ఫ్యాషన్ పరేడ్’లాగా పట్టువస్త్రాలు, వజ్రవైఢూర్యా

Published: Sun,September 15, 2013 12:33 AM

హైదరాబాద్ సిర్ఫ్ హమారా!

లేలే.. మీరుసాబు... లేవవయ్య మీరుసాబు. అలయ్‌ల దుంకి పీరీల గుండంలకెల్లి లేచి రావాలె కులీకుతుబ్‌షాలు, తానీషాలు. నౌబత్ పహాడ్ మీదికెల్లి

Published: Sun,September 8, 2013 12:27 AM

దండయాత్ర.. దాడి.. గుండెగాయం

‘కమాండర్ షుడ్ నాట్ బీ ఎ కానిస్పిరేటర్’ అన్నారు డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ. దళాధిపతి కుట్రదారు అయితే ఎట్లా ఉంటుందో? రుచ

Published: Sat,August 24, 2013 11:58 PM

అవును..హైదరాబాద్ తెలంగాణ సొత్తే

కాచిగూడ స్టేషన్‌రోడ్డు. బూర్గుల రామకృష్ణారావు వారి వారసుల ఇల్లొకటి చాపల్‌బజార్‌కు మళ్లే చౌరస్తా మూలమీద పాతబడిపోయి ఉన్నది. జిగేల్‌మ

Published: Sun,August 18, 2013 01:11 AM

చచ్చిన శవం కోసం....

తిరుపతిలో... పుణ్యక్షేవూతంలో..కేవలం విద్వేషంతో,కొంచెం ముదిరిన ఉన్మాదంతో వీ.హనుమంతరావు (హన్మన్న) మీద దాడి చేస్తే సమైక్యాంధ్ర సాధ్

Published: Sun,August 4, 2013 01:39 AM

కాలం చెల్లిన సమైక్యాంధ్ర

మా డానీ నాకు మూడు దశాబ్దాల మిత్రుడు. తత్వశాస్త్రంలో వేళ్లూ కాళ్లూ పెట్టీ ‘నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్’నే నెగేట్ చేస్తూ బీఎస్ రాములూ, డాన

Published: Sun,July 28, 2013 12:36 AM

సందేహమూ... సంబురమూ..

డిసెంబర్ 9. తెలంగాణకు చారిత్రక దినం. ఆ ప్రకటనకు ముందు ఉరుములు మెరుపులు ఉద్యమానివి. ఒకవంక కేసీఆర్ దీక్ష. క్షీణించిన ఆరోగ్యం. మరోవంక

Published: Sun,July 21, 2013 01:55 AM

మనం విడిపోయే వున్నాం...

ఇన్ని చరిత్ర పేజీల మీదుగా గడచి వచ్చిన తర్వాత నడచి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని మరణాలనూ మనసు పొరల్లో నింపుకుని మ్రాన్పడి మౌన సంతాపాలూ ప్రక

Published: Sun,July 14, 2013 04:06 AM

కోర్‌కమిటీ అసంబద్ధ నాటకం..

ఒకే అసంబద్ధ నాటకం మరోసారి మీ కోసం * కేతిగాడు మరోసారి తెరతీశాడు నగరం నడిబొడ్డులోని ప్రేత సౌధం వేదికగా పాత్రధారులు గళవిన్యాసం ప్

Published: Sat,July 6, 2013 11:53 PM

ఆ హత్య ప్రజాస్వామ్యానికి హెచ్చరిక

పోరాటమే నా ఊపిరి. పోరు లేకపోతే నా ఊపిరి ఆగిపోతుంది’ అని గంటి ప్రసాదం వేరే అర్థంలో మాట్లాడి ఉండవచ్చు కానీ, పోరులేని ప్రాంతంలో వేట

Published: Sun,June 30, 2013 12:11 AM

అబ్బర పులీ....తోక బారెడు

‘అబ్బర పులీ అంటె తోకబాడు’...‘తె’ అంటే తెలంగాణ ఇచ్చినట్టే. తెలంగా ణ అనుభవాల సారం ఏమిటంటే పులి ఉండదు. తోక బారెడూ ఉండదు. తీరా పులి వచ

Published: Sun,June 23, 2013 12:28 AM

ఆత్మీయరథం..స్వేచ్ఛ..సమానత్వం

స్వేచ్ఛ ఒక దుకాణం కాదు ఒక అయ్య మూయడానికి ఒక అయ్య తెరవడానికి... ఇది సచ్చిదానందన్ కవితా పాదం. నాకు ఇష్టమైన కవిత. స్వేచ్ఛ కూడా ప

Published: Thu,June 20, 2013 05:43 PM

ఈ గోడ బీటలు వారింది...

పొద్దున్నే కల. అసెంబ్లీ చుట్టూ గోడ మొలిచినట్టు. అదీ పాత ముషీరాబా ద్ జైలు గోడ కన్నా ఎత్తుగున్నట్టు. పైన అచ్చం జైలు లాగానే కరెంటు తీ

Published: Sat,June 1, 2013 11:56 PM

డెడ్‌లైన్లు.. డెత్‌లైన్లు.. ప్రజాస్వామ్యం

తెలంగాణపై కాంగ్రెస్ పార్టీకి డెడ్‌లైన్లు పెట్టే సాహసం చెయ్యవద్దన్నడు ముఖ్యమంత్రి కిరణ్‌కుమార్‌డ్డి. ఇది పలుకుబట్టిన కిరణ్ సాహసోప

Published: Sun,April 21, 2013 01:54 AM

పరకాల వచ్చె మొదలాడె...

పరకాల ప్రభాకరొచ్చె మొదలాడె.. అంటే ఇదే. రామాయణమంత విని రామునికి సీత ఏమవుతుంది? అని అడగటమంటే కూడా ఇదే. చాలా ఆలస్యంగా మేల్కాంచిన పర

Published: Mon,April 15, 2013 12:55 PM

కొండపల్లి కొన్ని జ్ఞాపకాలు

మూడున్నర దశాబ్దాల కిందటి ముచ్చట. ఒక ప్రత్యేకమైన మనిషి కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం. అంతా ఇరవై మందిమి. హైదరాబాద్ రాంనగర్ గుండు ప్రాంతం అను

Published: Sun,April 7, 2013 02:09 AM

భ్రమలు.. మైమరపులు

ఉనికిలో లేనిదాన్ని ఉన్నట్టుగా భ్రమించడం ఒక భ్రాంతి. మయ సభ తీరు. కానీ ఉన్నదాన్ని లేదనుకోవడం, దాని ఉనికే లేనట్టుగా భ్రమపడి జనాలను భ్

Published: Sun,March 3, 2013 12:01 AM

మొద్దుబారిపోయినాము...

సూడ సక్కంగుండేది నా బిడ్డ. కొచ్చెటి ముక్కు. సదువు అయిదో తరగతే కానీ కొంచెం పెద్ద పిల్లే. వంకీల జుట్టు. నాబిడ్డ సక్కంగుండాలని ముక్

Published: Sat,January 19, 2013 11:55 PM

వీరులారా వందనం...

పోయిన వారం. ఒక పాఠకుడు ఒక ప్రశ్న వేశాడు. ‘ఒక తెలంగాణ భూమి పుత్రుడుగా తెలంగాణ ప్రకటన వచ్చిన రోజున మీరెలా ఫీలయ్యారు’ అన్నది ప్రశ్న.

Published: Sun,January 6, 2013 12:21 AM

చరిత్ర చెప్పిన కొన్ని పాఠాలు

ఉద్యమాలు ప్రజాస్వామ్య సంస్కృతిని పాదుకొల్పుతాయి. నిలబెడతా యి. ప్రజల విస్తృత ఆకాంక్షల వెల్లడి ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలను విస్తృ తం చేస్

Published: Sat,December 22, 2012 11:48 PM

పాటే ఆయుధం.. ఛలో ధూమ్‌ధామ్

బెంగటిల్లినట్టున్నది. పరిస్థితులేం బాగాలేవు. ఎవరి గొంతు వారే పలుకుతున్న ధ్వని. గొంతు దాటని శబ్ద తరంగాలు. విచ్ఛిన్నమవుతున్న మాటలు

Published: Sun,December 9, 2012 12:38 AM

డిసెంబర్ 9, ఒక నిజం

ఆర్ట్స్ కాలేజీ ముందర ఒక గాయపడిన చెట్టుంది! ఆ చెట్టుకు వందనం. సంతోష్ శవం వేలాడిన చెట్టు. జీవంతో తొణికిసలాడుతూ ఉన్న సంతోష్‌తో చివర

Published: Sat,December 1, 2012 11:23 PM

చంద్రబాబుతో జర జాగ్రత్త!

మంథని నుంచి మహదేవ్‌పూర్ వెళ్లే రోడ్డులో కాటారం ఒక జంక్షన్ లాంటిది. కాటారం నుంచి భూపాల్‌పల్లి దాకా చూడ నిజంగానే చక్కని రోడ్డొకటి ఉం

Published: Sat,November 24, 2012 11:38 PM

హంతకుల భాష.. మోసం

కడుపు దేవినట్టున్నది. వడ్లల్ల పెరుగు కలిపినట్టుగున్నది. ఆగమాగంగున్నది. దుమాల్లం లేసినట్టున్నది. చంద్రబాబు తెలంగాణ గురించి మాట్లా

Published: Sun,November 18, 2012 12:09 AM

మైమరుపు.. మతిమరుపు

జనాలలో పరివ్యాపించి ఉన్న కొంత మైమరపు వల్లనూ మరికొంత మతిమరుపు వల్లనూ చాలామంది ఇంకా, ఇప్పటికీ చెలామణి అవుతుంటారు. అడుగుపెట్టే అర్హత

Published: Sun,October 28, 2012 12:12 AM

రాజిరెడ్డీ.. ఎక్కడికెళ్లినవ్..

‘రెడ్డీ ఎక్కడికెళ్లినవ్’ అని ఏడుస్తున్నది సరస్వతి. ఆమె రాజిడ్డి ప్రేమించి పెళ్లాడిన సహచరి. బెంగటిల్లిన చిన్నపిల్లలు. చిన్నకొడుకుదీ

Published: Sun,October 14, 2012 12:30 AM

జై బోలో తెలంగాణ...శంకర్

ప్రాణహితకు ‘జైబోలో తెలంగాణ’కు పేగు సంబంధం వుంది. ఎందుకంటే శంకర్ ప్రాణహిత ప్రేమికుడు. ప్రేరణ నాకదే అని చెప్పినవాడు. కాలమ్ సంగతి ప

Published: Sat,October 6, 2012 02:36 PM

మార్చ్ మా జన్మహక్కు

ఛలో హైదరాబాద్. బస్సో, రైలో, కారో, సైకిలో, స్కూటరో, కాలినడకో.. ఉసిళ్లపుట్ట పగిలినట్టు పక్షుల గుంపు సాయంకాలం కిలకిల ఆకాశంలో ఎగిరినట్

Published: Sat,September 22, 2012 11:41 PM

తెలంగాణ నిలువెత్తు సంతకం

కోతపెట్టే శీతాకాలపు ఢిల్లీ చలి ఇంకా వణికిస్తూ ఉండగానే... జంతర్‌మంతర్‌లోని ఆ ముసలివాళ్ల శిబిరం బిలబిలా నిండిపోయింది. బాపూ జీ కరస్పర

Published: Tue,September 18, 2012 05:56 PM

తెలంగాణపై కాలకూట విషం..

పటాన్‌చెరు దాటగానే మీ వాహనాలను అడ్డుకునే ఆటంకం ఒకటి ఉంటుంది. అద్దాల గదులతో నిర్మితమై కాలడ్డం పెట్టినట్టు కట్టె అడ్డంపెట్టే ఆ టోల్‌

Published: Sun,September 2, 2012 04:48 AM

ఇంతకీ కనిస్టీబు మారతాడా?

సారాజ్జెమొస్తే మన ఊరి కనిస్టీబు మారతాడా?’ కన్యాశుల్కంలో సామాన్యుడి అనుమానం ఇవ్వాళ్ల తెలంగాణ అశేష ప్రజానీకానికి రావాల్సి ఉన్నది. అ

Published: Sat,August 18, 2012 11:32 PM

కాలమ్ కత్తి మీద సాము

‘కాలమ్’ ఒక కత్తిమీద సాము. వారం వారం పలవరింత. కలవరింత. ప్రాణహిత నది మున్నూటా అరవై ఐదు రోజులు సజీవంగా పారే నది. ఆ నది మీద భ్రమ. ఆ ప

Published: Sun,August 5, 2012 12:33 AM

అవునూ...ఇస్తరా! చస్తరా!

డేట్‌లైన్... రవీంద్రభారతి మిట్ట మధ్యాహ్నం కిక్కిర్సి ఉన్నది. ఇక్కడేదో దారి దొరుకుతున్నది. బహుశా ఇది తెలంగాణకు దగ్గరి దారి భవిష్యత్

Published: Sun,July 15, 2012 01:05 AM

జీవించే స్వేచ్ఛ.. బాసగూడ ఆభాస

హప్కా చోటుకు పన్నెండేళ్లు. కాక సంధ్యకు కూడా పన్నెండేళ్లే. మడకం నగేష్‌కు 13 సంవత్సరాలు. మడకం రాం విలాస్‌కు కూడా అంతే వయసు. కోశ్యా బ

Published: Sun,July 8, 2012 12:46 AM

రాజకీయ బానిసల జాతి

బానిసత్వం కొంచెం సుఖంగా ఉంటుంది. నిశ్చల ప్రపంచంలో నిశ్చలంగా ఉండవచ్చు. కనీసం నిలవ నీళ్లలాగా, యధాతథ స్థితిలో భారం కోల్పోయి గాలిలో

Published: Sun,June 24, 2012 12:27 AM

నిర్బంధం.. ఉదాసీనత.. ఐక్యత

శత్రువు నిన్నెట్లా చూస్తున్నాడన్నదే నీ నిబద్ధతకు, ఆచరణకు గీటురాయి అనేది పాత సూత్రం. ఎంచుకొని నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించడం, ఆ నిర్బంధం

Published: Sat,June 16, 2012 11:36 PM

పరకాల పాఠం

పరకాల ప్రమాదం తప్పింది. అదిప్పుడు పోరు పతాకై నిన్నూ నన్ను నిలబెట్టింది. పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత వరంగల్ జర్నలిస్టు మిత్రుల ఫోన్ ‘సార

Published: Sun,June 10, 2012 12:21 AM

అమ్మా! జగనన్న రాజ్యం మాకొద్దు

మీరు భర్తను పోగొట్టుకుని దుక్కంతో వచ్చారు. నిజమే.. కొడుకు జైలు పాలయ్యాడు. మనసుపడి కట్టించుకున్న లంకంత క్యాంపు కార్యాలయంలో ఇప్పుడు

Published: Sun,June 3, 2012 12:23 AM

పదేళ్ల ప్రస్థానం

మే, 31, 2002, ఒకానొక మిట్ట మధ్యాహ్నం. మేం పుట్టాం... అప్పుడు గుప్పెడు మందిమి. ఇప్పుడు గంపెడు మందిమి.నిజమే మేము కవులవలెనే కలాలని

Published: Sun,May 20, 2012 01:14 AM

జర్నలిస్టులు జిందాబాద్..

వైఎస్‌లేనిలోటు రానివ్వొద్దన్నడు వాయలార్ రవి. ఉప ఎన్నికల్లో వైఎస్ లేనిలోటు కొట్టొచ్చినట్టు కనపడ్తుదన్నది ఈ మాట సారాంశం. రవి ఢిల్లీ

Published: Fri,August 31, 2012 05:42 PM

ఏమి నేరము చేసెరా! తెలగాణ

ఒక తండ్లాడే జీవితంలో, జీవన విధానంలో జరిగే పరిణామాలన్నీ తెలంగాణ అనుభవించింది. అది సంక్షుభితమయింది. రాటు తేలింది. అది పోరాడింది. ఓడి

Published: Thu,August 30, 2012 08:31 PM

తెలంగాణకు ఇదే అదను...

తెలంగాణ ప్రక్రియ ప్రారంభించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి, సంకీర్ణ భాగస్వాములతో కూడిన యూపీఏ-2 కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇంతకు మించిన సావకాశం

Published: Sun,April 22, 2012 01:06 AM

తెలంగాణ అస్తిత్వం-సమస్యలు

తెలంగాణ భావనకు ఒక చారివూతక పునాది ఉన్నది. ప్రాంతీయ చైత న్యం, ఉమ్మడి అస్తిత్వం, ఉమ్మడి గతం, ఉనికి, సంస్కృతీ విశిష్ట త, వర్తమానం, పర

Published: Thu,August 30, 2012 02:42 PM

అడవి ఉప్పొంగే రాత్రి...

వందేళ్ల కింద పొందిచ్చిన ఢిల్లీ ఎర్రకోటలకు ఆత్మలేదు. నెనరు కానరాదు. యమునై పారుతున్న సామాన్యుడి దుక్కపు సవ్వడిని అది పట్టించుకోదు. త

Published: Sun,March 25, 2012 03:02 AM

ఉసురు తగిలేరోజు..

కౌరవ ప్రపంంలో కదలిక రాదు. సోనియా గుండె స్థానంలో బండకరగదు. అశాంతిని రెచ్చగొట్టే గ్రీన్‌హంట్ సూత్రదారుల పెదాలమీద శాంతిజపం. తెలంగాణ ఇ

Published: Tue,March 27, 2012 07:51 PM

తెలంగాణ మల్లెమొగ్గకు వందనం

పట్టుమని పదారేళ్లులేని ఆ పిల్ల తెలంగాణ మల్లెమొగ్గ. ఎన్నికలకు ముందే చంద్రబాబును ఓడించిన ఆ పిల్లపేరు కృష్ణవేణి. నాగర్‌కర్నూలు నియోజ

Published: Sun,February 19, 2012 12:06 AM

ఒకే ఒక్క తెలంగాణ...

నిజమే. మేం మందలాంటి వాళ్లం. సంతలాంటి వాళ్లం కూడా. నిజమే తెలంగాణే మాకు అతి పెద్ద సమస్య. జీవన్మరణ సమస్య. బలవన్మరణాలు మాట్లాడుతున్నప్

Published: Sat,February 11, 2012 11:24 PM

బానిసల పగటి రంగుల కలలు

తెలంగాణ రాకపోతే ఏమవుతుంది? మోత్కుపల్లి నరసింహులుకుఏమీ కాదు. ఆ మాటకొస్తే ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావుకు కూడా ఏమీకాదు. తలసాని శ్రీనివాస్ య

Published: Sat,February 11, 2012 05:08 PM

మారనివారు మార్క్సి స్టులు

సుందరయ్య మా నడిగడ్డ బొడ్రాయైండు/మా రావి తావేదీ గాని ఊర్లల్ల / గాని ఉద్దెమాల్ల మన్నుబడ/ గానికీ గీ మన్నుకూ సమ్మందమేంది? శింగం కిష్టయ

Published: Sun,January 29, 2012 02:44 AM

మట్టిపాదాల కదలిక

వాసనొకటి హాలు నిండుకున్నది. ఆ వాసన మర్యాదస్తులది కాదు. మధ్యతరగతి మందహాసాలదీ కాదు. తెల్లచొక్కాలదీ కాదు. ఒక గుంపు వాసన. మట్టివాసన. చ

Published: Sun,December 25, 2011 12:14 AM

తల్లివేరు తత్వం

ముందు ప్రపంచం. ఆ తర్వాత దేశం. ఆనక రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రమం సరిపడలేదు కనుక నేను తెలంగాణవాన్ని. మనిషి ఉనికి అంతటితో సరిపోలదు. అస్తిత్వం

Published: Sat,December 17, 2011 11:52 PM

దూద్‌కా దూద్..పానీకా పానీ

చంద్రబాబు మాంఛి ఊపుమీద ఉన్నడు. ఆదిలాబాద్‌లో, నిజామాబాద్‌లో ఆయన వాహనం మీద పడిన కోడిగుడ్లను ఆయన తూడ్చేసుకుని ఉంటడు. ముఖం మీద పడనందుక

Published: Sat,December 10, 2011 11:57 PM

‘గూగీ గుడియా’ మాట్లాడు...

సోనియాగాంధీకి మాటలు రావా? రెండేళ్ల క్రింద తెలంగాణ ప్రజలకు పుట్టినరోజు కానుక ఇచ్చారామె. తెలంగాణ ప్రక్రియ ప్రారంభమౌతుందని.. సోనియాగా

Published: Sun,November 27, 2011 12:07 AM

మన కాలం వీరుడు...

శవం కోసం కాదు. ఒక మనిషి కోసం ఎదురు చూసినట్టుగా ఉన్నది. పోలీసులు కూడా అతనొక బతికున్న మనిషిలాగే భావించినట్టున్నది. శంషాబాద్ నుంచి పె

Published: Sun,October 30, 2011 12:18 AM

చలో పోలవరం... సలామ్

‘పోలవరం మాకొద్దు’ గిరిజన జీవితాలను అల్లకల్లోలం చేసే, ఉనికి ధ్వంసం చేసే పోలవరం ప్రాజెక్టుపై ముంపు ప్రాంతాల ఏకవాక్య తీర్మానం ఇది. ఏక

Published: Sat,October 1, 2011 11:45 PM

సంప్రదింపులకగ్గిదలగ...

పండగపూట మనం పస్తులుంటున్నప్పుడు.. పండుగపూట మనం పీడకలలు కంటున్నప్పుడు.. ఇంత నిర్లజ్జగా, ఇంత నిస్సిగ్గుగా.., ఇంత ఏక పక్షంగా వ్యవహ

Published: Sun,September 18, 2011 12:32 AM

సింగరేణికి జై..

చరిత్ర నిండుగా సింగరేణి నిలబడింది. కావొచ్చు మేము అర్థ రైతులం. అర్థ కార్మికులం.. కానీ.. ఢిల్లీ పీఠాన్ని గడగడలాడించే ఒక నిప్పురవ్వ మ

Published: Sun,September 4, 2011 12:42 AM

నండూరికి నివాళి

రెండో తరం ప్రథమశ్రేణి సంపాదకుడాయన. బుద్ధిజీవులు, సాహిత్యకారు లు ఆమోదించి అభిమానించిన సంపాదకుడు. జర్నలిస్టుకు సకల పరిజ్ఞానం ఉండాలని

Published: Sat,August 20, 2011 11:29 PM

బానిసకొక బానిసకొక బానిస

-అల్లం నారాయణ ‘పీనుగుల మీద పేలాలు ఏరుకునే జాతి ఏదన్నా ఉన్నదంటే అది మన మంత్రుల జాతే’ ఇటీవల నాకొచ్చిన మెసేజ్ సారాంశం ఇది.

Published: Sat,August 6, 2011 11:54 PM

హంతకుడి జాడ....!

-అల్లం నారాయణ మిస్టర్ చిదంబరం.. హంతకుపూవరో?తెలంగాణ పోల్చుకున్నది. ఇంకేం చేస్తుంది తెలంగాణ చావో.. రేవో.. చచ్చి సాధించలేం. బతుక

Published: Mon,July 18, 2011 05:06 AM

ప్రేమనగరం

-అల్లం నారాయణ మనం తెలుగు వారమే. కానీ పెట్టుబడికి, మరీ ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ పెట్టుబడికి ప్రాంతం లేదు. అది ఒక ప్రాంతం ఆకాంక్షలను కబ

Published: Sun,July 17, 2011 05:58 AM

ఆకాంక్షల ఆర్తరావం

మీ సున్నితమైన మాటల వెనుక వెక్కిరిస్తున్నది మీ వలస పెత్తనం. మీ సీమాంధ్ర బుద్ధి. మీ నెత్తుటి జాడ. మీ నాయనా అంతే.. తెలంగాణకు మేమెప్

Published: Thu,July 28, 2011 03:20 PM

వెంటాడే తెలంగాణ

మీట్ ది ప్రెస్ ప్రారంభమయినాక ఒకరి తర్వాత ఒకరుగా తెలంగాణ న్యాయవాదులు వస్తుంటే మనసేదో శంకించింది. అప్పటికీ సైగలతో అడుగుతూనే ఉన్న. ఏం

Published: Wed,July 27, 2011 09:31 PM

విధ్వంస సార్వభౌముడు

అల్లం నారాయణ ఇబురాముడు’ ఎవరో? తెలుసా? పోనీ ఇబ్రహీమ్ కుతుబ్ షా తెలుసా? తెలియదు. నాకూ తెలియదు. కెప్టెన్ పాండురంగాడ్డి చిన్న పుస్తకం

Published: Thu,July 28, 2011 04:42 PM

లగడపాటి బడాయి

-అల్లం నారాయణ జగోపాల్ అంటే ఎవరు? అంటారు? లగడపాటి అనంగానే పూర్తిగా అర్థమయినట్టే ఠక్కున ఓహో జగడపాటి అంటారు. ఎవరు? చిన్నపిల్లలు