హైదరాబాద్ సిర్ఫ్ హమారా!


Sun,September 15, 2013 12:33 AM

లేలే.. మీరుసాబు... లేవవయ్య మీరుసాబు. అలయ్‌ల దుంకి పీరీల గుండంలకెల్లి లేచి రావాలె కులీకుతుబ్‌షాలు, తానీషాలు. నౌబత్ పహాడ్ మీదికెల్లి ఇట్ల చూస్తె అట్ల కనవడే బాగేఆమ్ పక్కపొంటి పొందిచ్చిన టౌన్‌హాల్ (అసెంబ్లీ)ల కూచుని చేస్తున్న కుట్రల మందలు హైదరాబాద్ మాది మాదని గుంజుకులాడ్తున్న కూకట్‌పల్లిని కూకేటిపామై ఆక్రమించుకున్న మందబలపు అధికారం. ఎవనిదీ టౌన్‌హాల్. మీరుసాబు నువ్వన్న రావాలె. జర చెప్పా లె. నూట పదేండ్ల కింద పునాది రాయేసి కట్టిన టౌన్‌హాళ్ల గదే అసెంబ్లీల మంచి గ ఆరామ్‌గ పెయ్యంత ఒరిగిపోంగ సల్లటి ఏసీలల్ల కూకోని, చేతులకు బంగారి ఉంగురాలు మెరిపిచ్చుకుంట, ఖడక్ బట్టలేస్కోని కావురపు మాటలు మాట్లాడ్తున్నప్పుడు ... పాణం గుంజుకపోతది యే హైదరాబాద్ కిస్‌కా? యే హైదరాబాద్ కిసీ బాప్‌కా.. రారాదు. మీరుసాబు ఒక్కసారి చెప్పు.. గజ్జున వణుకాలె కొడుకులు మళ్ల హైదరాబాద్ పేరెత్తకుంట. నౌబత్ పహాడ్ మీదికెల్లి కొట్టాలె నగారా... హైదరాబాద్ కిసీ బాప్‌కా జాగీర్ నహీఁ సిర్ఫ్ హమారా!
లాడ్‌బజార్‌ల లబ్బరు గాజుల మురిపెం తీరక మునుపే పిల్లా.. నీ ముక్కు పుడక చార్మినార్ వెలుగుల్ల జిగేల్మని మెరువంగ.. ఎవడో వచ్చి గీ హైదరాబాద్ నాదంటే ఏమంటవే. భూలచ్చిమీ... వాని కడుపునిండ జెట్టలున్నయి. వాని కడుపునిండ నరుప్పలున్నయి. వాని కడుపునిండ కుట్రల కత్తులున్నయి. వాని కడుపునిండ జమాయించిన నోట్ల కట్టలున్నయి. ఒగ సావు గాదు. ఒక బాధ గాదు. యాది. మనాది. చింత కలుగుతున్నదే భూలచ్చిమీ.. అడివీల పొద్దుగూకినట్టు.. అడ్లల్ల పెరుగు కల్పినట్టు అగులు బుగులుగున్నదే భూలచ్చిమీ..

ముఖద్దమా నడుస్తున్నది. అడిక్‌మెట్టు అడ్డాలో ఎనభై ఏండ్ల కింద పొందిచ్చిన ఉస్మానియా సదువుల, శాస్త్రాల, యూనివర్సిటీల నుంచి పొలగండ్లు దినా ల, రాత్రుళ్ల దీపాలై వెలిగినంక, పచ్చని చెట్లకు ఉరితాళ్లై మలిగినంక వచ్చిందే తెలంగాణ. గా తెలంగాణ అరిగోసల బతుకుల, ఆగమయిన బతుకుల, పుట్టిన ఊరిల పరాయైపోయిన, బాసమరిచిన, యాస మరిచిన, తండ్లాటల్ల పడి లేచిం ది తెలంగాణ. కొట్లాడింది భూలచ్చిమీ. భూదేవరంత ఓపికతోని. నౌబత్ పహాడ్ దక్షిణాన గుడారాలేసుకున్న ఔరంగజేబు లెక్కనే కొలువుల కొట్లాటబెట్టిన కొందరు కొట్టిపోయిండ్రు యాదవ్. బాలరాజ్ యాదవ్‌ను, శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ను పెయ్యంత బొర్లిచ్చికొట్టి, పండబెట్టి.. అచ్చు హైదరాబాద్ వాడా. యాదవుడా... పుట్టు హైదరాబాదీ వాడాగౌడా.. అవ్వల్ హైదరాబాద్ వాడా పహిల్వాన్.. ధంగల్లల్ల ఎర్రమన్నుల పొర్లాడి, నూనెల ఏంచిన పెయ్యిని పెంచి, నీ కండల మీద మన్నువొయ్య. ఎందుకురా! నీ కండలుపాడుగాను.. కొట్టిపోయిండ్రు గదరా! పోలీసులతోని, ఏసీ బస్సులతోని వచ్చి.. కొట్టిపొయ్యిండ్రు గదరా.. ఇగ అవ్వల్ హైదరాబాద్ ఇజ్జత్ ఏడవాయె. పజీత ఏడవాయె. దుక్కమొస్తందిరా.. అఫ్జల్‌గంజ్ ఎనకాల తాలింఖానలు కట్టిన షావూషీ పహిల్వాన్ ఏడపన్నవ్. రావా! ఒక్కసారి.. వాళ్ల కడుపుల్ల కుట్రలున్నయి. వాళ్ల చేతుల్ల విచ్చుకత్తులున్న యి. వాళ్ల నోట్లె విషం పూసిన మాటలున్నయి. ద్వేషమున్నది. మన మీద అక్కసున్నది. బాంచెల మయిపోతిమి గద మనం. నిజాంల, దేశ్‌ముఖ్‌ల గడీలల్ల బొక్కలు సూర సూరయి, బాంచెన్ నీ కాల్మొక్తా దొరా బతుకుల నుంచి గీ హైదరాబాద్‌ల గుడుక బతకనియ్యరయిరి. ఏడజూసినా ఎన్టీవోని బొమ్మలుపెట్టి, ట్యాంక్‌బండ కట్టమీద నిలు ప్రతిమలుపెట్టి, పూల దుక్నాలు పెట్టి, పాల దుక్నాలు పెట్టి, ఒర్రంగ గుంజుకున్నరు గదరా జిందగీని... ఇడ్లీసాంబర్ మప్పి, బన్నూ, సమోసాను మరిపిచ్చినట్టే మరిపించిండ్రు గదరా బతుకును.

గండిపేట నీళ్లు పోసి, సల్లటి గాలిచ్చి, సర్ఫెఖాజ్‌లు, పైగాలు, అప్పనంగ భూములిచ్చి, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లు, కూకట్‌పల్లిలు, నిజాంపేట్‌లు.. పొందిచ్చి కోరికోరి తెచ్చుకుంటిమి గదరా యాదవుడా.. ఒక్కపాలి సదర్‌ల ఆకాశమంత ఎత్తు ఎగిరిన దున్నపోతు దుంకినట్టు.. ఇంగ పహిల్వాన్ నవ్వుగిన గీ గుండంల దుంకకపోతే.. ఇంగ ఏమి మిగల్తది. సొప్పకట్ట. పొరుకపోడు చేసిండ్రు హైదరాబాద్‌ను. ఐడీపీఎల్‌ను మూసి తెరిచిన రెడ్డి ల్యాబ్‌ల సూడు మందుల మర్మం.. ఉస్మానియా, గాంధీలను పండబెట్టి లేపిండ్రు సూడు జూబ్లీహిల్స్‌ల అపోలో... చౌదాసౌ దుక్నాలతోటి, లాడ్ బజార్‌తోటి, సుట్టుపక్కల సూడసక్కని తొవ్వలతోటి నక్షవూతాలతోటి పోటీపడిన చార్మినార్‌కు పోటీపెట్టి కట్టిన హైటెక్కుల సిటీ టక్కుటమారాల ముంగట మోకరిల్లింది గదరా దునియా. దానియవ్వ గీ దుని యా మనల్ని ముంచి సైబరాబాద్‌లను కట్టి ఇప్పుడు. షేర్వాణీ, బిర్యానీ, ఖుబానీ అందర్ పరేషానీ అయిపోయింది గద ఖాన్ సాబ్.

నల్లనల్లని రేగళ్ల పొంటి అడ్డపంచె, ఊగులాడె లుంగి కట్టుకోనచ్చి శాంతినగర్‌లు. రామ్‌నగర్‌లు, క్యాంపులు పెట్టినప్పుడు తెలుగోడే అనుకుంటిమి. అగ్గువసగ్గువకు ప్రాజెక్టుల పొంటి, కాల్వలపొంటి భూములు గుంజి ఎవుసం చేసుకుంటె కానీ లెమ్మంటిమి. మనతోటివాళ్లు బతుకుతరనుకుంటిమి. కానీ కానీ.. ఈర్లాపురం నర్సన్నా... ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అడుగుతున్నాడు అడ్డుపంచె కట్టుకుని, గంటసుట్ట నోట్లె పెట్టుకోని, పారపలుగు పట్టుకోని, గెట్టుపెట్టుకొన్న ఎవుసాయదారుడు కాడు. ఆడిప్పుడు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుడు. ప్రపంచ సోకు పిల్లి. అమెరికా అన్నయ్యకు అనుంగు తమ్ముడు. వక్ఫ్ భూములల్ల, నూరంవూతాలు కట్టి, ఇచ్చంవూతాల క్లబ్బులు, పబ్బులు పెట్టి, రాత్రిళ్లు దిమ్మరదమ్మర ఎగిరే డ్యాన్సులు పెట్టి, బలిసిన కొడుకుల గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు కట్టి, ముందర జవాన్లను పెట్టి.. మీరుసాబు కట్టిచ్చిన టౌన్‌హాల్‌లల్ల కూకోని కుట్రలు చేసిన పెట్టుబడిదారుడు, చార్మినార్‌కు పోటీగా హైటెక్‌సిటీ కట్టి ఇప్పుడు ‘ఇ రమ్మంటే ఇల్లంత నాదేనన్న’ ఒంటె శాస్త్రం... హైదరాబాద్ మాదీ అంటున్నడు ఎట్లనమ్మ భాగమతీ.. నువు పుట్టిన, కాలిగజ్జె ఎగిరిన, ఆడిన పాడిన ఈ భూమి మీద, నాట్యతారలను తెచ్చి, ఏక్‌దో తీన్‌లు అ అంటె అమలాపురాల మత్తు గాటిచ్చి హైదరాబాద్‌కు కన్ను గీటుతున్న వాడు కడుపుల కత్తులున్నవాడు. నోట్ల కట్టులున్నవాడు. సెరసెర.. ఎన్నాళ్లదో సెర.. కిరాయికి వచ్చి మకాన్ అడుగుతు న్న వాడి మదం అణిచేందుకు రారాదురా మియా..యే హైదరాబాద్ హమారా!
భాయ్ అసదుద్దీన్ భాయ్. ఈ హైదరాబాద్ ఎవరిది! అన్నా నాగేందర్, అన్నా ముఖేష్‌గౌడా, తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్, పహిల్వాన్‌లు జర మాట్లాడుండ్రి.. కొట్టిపోయిండ్రు వాళ్లు. ఫతేమైదాన్ ముంగట, నిజాం కాలేజీ ముంగట బొర్లిచ్చి, బొర్లిచ్చి కొట్టిపోయిండ్రు. తెలంగాణను ఆల్విన్ కంపెనీలు మూసి జెక్‌కాలనీల ఐదంవూతాల అపార్టుమెంట్లు కట్టిరి. రిపబ్లిక్ ఫోర్జ్‌ను మూసి మాట్రిక్స్ మత్తులేపిరి. హెచ్‌ఎంటీని మూసి కాలానికే కళ్లెం వేసిరి. ఏపీ స్కూటర్స్ మూసి భూములు అడ్డికి పావుసేరు అమ్మిరి. డీబీఆర్ మూసి భూములు అగ్గువకు సగ్గువకు ఎవరికో ఇచ్చిరి. చూసినం చూసినం. సనత్‌నగర్ మూసి, విషం చిమ్మే గొట్టాల తోటి, ఫార్మా కంపెనీలు కట్టిరి.

అమలాపురం నుంచి దిగొచ్చి బంగ్లాలు కట్టుకొని, అడ్డాలల్ల ఎనకటి కరెంటు కోటలను కూలగొట్టి టాకీసులు కట్టుకొని, అంతొద్దు , ఇంతొద్దు అంటే పులకరించిపోయిన అమ్మా జయలక్ష్మీ... సినిమాలల్ల ఆంధ్ర హీరో కొడ్తుంటే, తెలంగాణ బుడ్డరఖాన్ వేణుగోపాల్ ఒక బాంచెగాని లెక్క ఒక బలహీనుని లెక్క, ఇకమతులు చేసి నవ్విస్తుంటే వక్కడ వక్కడ నవ్వితిమి. చందన బ్రదర్స్, బొమ్మన బ్రదర్స్ చీరలు కట్టి, సింగారించుకోని మైమరిచిపోతిమి గద. కూకట్‌పల్లి లనుంచి కర్రీపాయింట్లు, స్వగృహ పుడ్లు, పూతరేకుల కింద, పూలు అణిగిపోయినట్టు అణిగిపోతిమి. మల్లెల గంధం తెలియని అమానవ సంస్కృతుల ముందు మోకరిల్లి మూర్చపోతిమి గద. భూలచ్చిమీ.. ఏడేడపోతిమి. ఎక్కడ తేలితిమి. పూలతోటల మీద, వంకాయ మడుల మీద, వరిపైరుల మీద, గాలి మోటర్ల అడ్డా పెట్టి, మల్లెపూలలను నలిపిన వాళ్ల సంతతి అడుగుతున్నది. ఉల్టా సత్యవాణి పలుకుతున్నది. చెప్పు. మాపచ్చని పంట పొలాలల్ల రాజధాని ఎట్ల కట్టుకుంటం’ అని కానీ శంషాబాధల ఒర్రంగ భూములు గుంజుకోని, ఉల్టా పదమూడు మైళ్ల పొడుగున ఫ్లైఓవర్ కట్టి, జర్రున కార్లు జారిపోతుంటె ఎడ్డి మొగమేసుకొని నిలబడ్డ రాజవ్వా.. ఇప్పుడిక శంషాబాద్ కట్టినోనిదే హైదరాబాద్. నీ అయ్యదా? నీ అబ్బదా? మహబూబియా కాలేజీ కాదు. ఆలియా కాదు. ఇప్పుడన్నీ శ్రీ చైతన్యలు, నారాయణలు పెట్టి గొర్ల మందల లెక్క పొలగండ్లకు అపార్టుమెంటు జైల్లల్ల పెట్టి సదువులు కుక్కి, సంపిన కాలేజీలదే ఎలుగు. భ్రమిసినందుకు ఇప్పుడాళ్లదే రాజ్యం. హైదరాబాద్ ఎవనబ్బా సొత్తని అడిగినోనిదే రాజ్యం.

పిల్లుల లెక్క వచ్చినోడు పులైండు. బతకడానికి వచ్చినోడు బాకు అయిండు. హైదరాబాద్ బంగ్లాలు చూసి, హైదరాబాద్ కోటగోడలు చూసి, హైదరాబాద్ దవాఖానాలు చూసి, హైదరాబాద్ తోటలు చూసి, హైదరాబాద్ భూముల మీద కన్నేసి, కర్నూలు నుంచి నల్లుప్లూక్క వచ్చి నలిపి పారేసిండ్రు గద మియా మన బతుకులను. లాభం నష్టం, లానాదేనా, పైసాపైసా, నుక్సాన్, ఆమ్‌దాన్ ఈ భాష నేర్చుకున్నోడు పత్రికలు పెట్టినోడు, ఛానళ్లు పెట్టినోడు, బతుకంటే రూపాయి సంపాయించుడే అన్నోడు. భూములు కబ్జా చేసినోడు, మందిని ముంచినోడు, కాళ్లతో నీళ్లు మలుపుకొని ఎవుసంల కాసులు మిగిలిచ్చుకున్నోడు. సినిమా రీళ్లు, నోట్ల కట్టలు, కడుపునిండ కుట్రలు నింపుకొని హైదరాబాద్ వచ్చినోడు. ఇవ్వాళ్ల ఏకు బాకైండు. పక్కలో బల్లెమయిండు.

ముందు వాళ్లు అంగూర్ తోటలకు భూములు కొన్నరు. ఎన్టీఆర్ బొమ్మను ఆడిచ్చుకొని అప్పటి నుంచి భూములను కబ్జ చేసిండ్రు. వెంగళరావు నగర్‌లు, ఎస్‌ఆర్ నగర్‌లు, సుందర్ నగర్‌లు, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లు, దాటి మాదాపూర్‌ల అడ్డాపెట్టిండ్రు. కోటీ, ఆబిడ్స్‌లను గంగల కలిపి, అమీర్‌పేటల దుక్నం తెరిచిండ్రు. ఇంగజూడు. అమ్ముడు, కొనుడు.. అమ్ముడు కొనుడు. బతుకుకు అగ్గిమల్లె పెట్టిండ్రు. భాషను పొతం పట్టిండ్రు. ఇంగ గీ నేల మీద భూలచ్చిమీ.. పిల్లా... ‘మా అక్క ముక్కు పిల్ల గీడనే పెట్టిన... ఏడేడ పాయెనని ఎదుకులాడు’ దొరకది.. దొరకది. పీరీల గుండంల దుంకాలె. ‘నౌబత్ పహాడ్ మీదికెల్లి నగారా కొట్టాలె. యే షహర్ హమారా! సిర్ఫ్ హమారా! కిసీ బాప్‌కా నహీ. పుట్టు జీవులు ఇప్పుడు ఆర్సి కేకపెట్టాలె. నడు నడు.. పద పద.. హైదరాబాద్ మనది. మన రక్తమాంసాలతో నిర్మితమైనది. మొఖద్దమా నడుస్తున్నది. జులుం చెల్లదు. పెత్తనం చెల్లదు. ఆధిపత్యం చెల్లదు. దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా.. నౌబత్ పహాడ్ మీదికెల్లి నగారా కొట్టాలె.. హైదరాబాద్ సిర్ఫ్ హమారా! ట్యాంక్‌బండ్ మీద కూలిన విగ్రహాలల్ల కెళ్లి దుంకుతున్నది ఆధిపత్యం.. ఎదిరించినోడు బతుకుతడు. లేనోడు గులామ్ అయితడు. ఈ హైద్రబాద్‌ల పుట్టి పెరిగిన ఖాన్‌సాబ్, గౌడా, యాదవా, భూలచ్చిమీ.. గులామ్‌కీ జిందగీసే మౌత్ అచ్ఛీ హై.

-అల్లం నారాయణ
narayana.allam@gmail.com

285

Allam Narayana

Published: Wed,March 15, 2017 12:20 AM

జర్నలిస్టులకు బంగారు తెలంగాణ

ఫిబ్రవరి, 17. ముఖ్యమంత్రి పాత క్యాంపు కార్యాలయం. అంతటా కోలాహలంగా ఉన్నది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పుట్టినరోజు. ఆయనను అభినందించడానికి వె

Published: Wed,May 18, 2016 03:34 AM

నీరూ.. నిప్పు.. కొంచెం జాగ్రత్త

ముందు వాళ్లు సెక్షన్ ఎనిమిది అన్నారు. గవర్నర్ గిరీతో స్వతంత్రతను దెబ్బతీయాలని కుట్ర పన్నారు. తెలంగాణ సమాజం తిప్పికొట్టింది. తోక ము

Published: Sun,June 15, 2014 01:22 AM

బలుపు పనికిరాదు..జర జాగ్రత్త

కుక్కతోకలు వంకరే. ఆ వంకర తనాలు ఇట్లాగే ఉంటే, మీమీ అహంకారాలు మా స్వాభిమానాలను, అభిజాత్యా

Published: Sun,June 1, 2014 02:25 AM

ఆ పదకొండు రోజులు..

పుస్తకం చదువుతున్నంత సేపూ అప్పుడప్పుడు గుండె తడిదేరుతున్నది. లోపల జల ఊరుతున్నది. కళ్లలోకి ఏవో ధారలు ఉబికి వస్తున్నాయి. పుస్తకాన్ని

Published: Sun,May 25, 2014 12:31 AM

వలస విముక్త తెలంగాణ

ఆంధ్ర ఉద్యోగులు ఆంధ్రలో, తెలంగాణ ఉద్యోగులు తెలంగాణలో... బస్.... అంతే. కేసీఆర్ నాయకత్వం తొలి విజయంగా, వలస అవశేషాలపై తొలియుద్ధం

Published: Sun,May 11, 2014 12:32 AM

ఉద్యమమూ...రాజకీయమూ..

గాడిదలకు గడ్డి వేసి, ఆవులకు పాలు పిండుడు అన్న సూక్తిని కేసీఆర్ పదేపదే ప్రతిభావంతంగా ఓటర్ల మనసుల్లోకి చొప్పించారు. తెలంగాణ ఉద్

Published: Sun,May 4, 2014 01:59 AM

ఒక్క శేఖర్... రెండు క్యాన్సర్లు

క్యాన్సర్ లొంగదీస్తున్న సమయాల్లోనే శేఖర్ అంతకుమించిన క్యాస్ట్ క్యాన్సర్‌ను కనిపెట్టి బజారుకీడ్చి, రచ్చచేసి, కిం

Published: Sun,April 27, 2014 01:41 AM

తెలంగాణకు ప్రమాదకరం

రాహుల్‌గాంధీ అతి సునాయాసంగా, ఆయాచితంగా హైదరాబాద్ బ్రాండ్‌వాచీ గురించి ప్రస్తావించారు. కానీ ఆయనకు తెలియ దు. కేంద్రంలో పీవీలు, మన

Published: Sun,April 20, 2014 01:56 AM

మనమూ-వారూ...విభజన రేఖ

మనమూ-వారు అనేది అస్తిత్వంలో ప్రధాన విభజన రేఖ.తెలంగాణ బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందిన తర్వాత వెం టనే ఎన్నికలు వచ్చిపడ్డందున అన్య వ

Published: Thu,April 3, 2014 02:35 AM

ఇప్పుడిక నరేందరూ లేడు....

బన్సీలాల్‌పేట ఎలక్ట్రిక్ క్రిమటోరియానికి కేఎన్ చారి పార్థివదేహాన్ని అప్పగించి వరండాలోకి వస్తున్నప్పుడు దుక్కం పొంగింది. అప్పుడు మే

Published: Sun,March 30, 2014 12:51 AM

మనసంత మానేరు....

మనసంత మానేరు మాటకోనేరు అనే మాట రాసిన మనిషి ఎంత సున్నితమైన వాడై ఉంటాడు. చెరబండరాజు మీద స్మతి గీతం ఇది. ఈ పాట రాసింది అల్లం వీరయ్య.

Published: Sun,March 23, 2014 04:50 AM

ఉద్యమమూ.. ఐచ్ఛికత.. విలువ

ఉద్యమ సంస్థలకు ఇంకా చాలా పని మిగిలే ఉంది. ప్రెషర్ గ్రూప్స్‌కు ఇంకా చాలా పని ఉంది. రాజకీయాలు కమ్మేస్తున్న వేళ తెలంగాణ విముక్తం కావ

Published: Sun,March 2, 2014 12:43 AM

దూరాలు లేవు.. ద్వారాలు లేవు..

కొత్త దూరాలూ... కొత్త ద్వారాలూ మన మధ్య లేవు నారాయణా... -ఇష్టంతో ఉమామహేశ్వరరావు తెలంగాణ బిల్లు రాజ్యసభలోనూ ముద్ర వేయించుకుని వచ్

Published: Wed,February 19, 2014 12:17 AM

తెలంగాణ ఒక వెలుగుచుక్క...

అమరుల ఆత్మలు నిక్షిప్తమై ఉన్న ఈ గన్‌పార్క్ స్తూపం ముందు మోకరిల్లినప్పుడు జలజలా రాలిపడ్డ దుక్కం. మిత్రులారా! బెంగటిల్లినట్టు... వేల

Published: Sun,February 9, 2014 12:32 AM

జంపన్న వారసత్వం...

జంపన్నా వాగుల్ల అబ్బియా! జాలారి బండల్ల అబ్బియా! నాది దయ్యాల మడుగే అబ్బియా! దండొక్కపొద్దే అబ్బియా జంపన్న వాగుల నీటిని నెత్తిన చ

Published: Sun,February 2, 2014 01:57 AM

నయా డాన్ క్విక్సాట్‌ల కథ

అసెంబ్లీ ముంగట అంబేద్కర్ విగ్రహం మాట్లాడలేదు. గాంధీ విగ్రహం కూడా. మాట్లాడి ఉంటే గాంధీ విగ్రహం ముందుగా అసెంబ్లీలో తనకు నివాళులు అర్

Published: Sun,January 19, 2014 12:27 AM

మా రాష్ట్రంలో మాదే రాజ్యం..

తెలంగాణ ఒక ధిక్కార భూమి. దాని ఆత్మలో ఇంకిన స్వాభిమాన ప్రకటనే తెలంగాణ. పునరుజ్జీవన ఆకాంక్షల గొంతుకే తెలంగాణ. ఇట్లా అర్థం చేసుకుంటే

Published: Sun,January 12, 2014 12:54 AM

ఆగుతుందంటే... మీ ఖర్మ..

తెలంగాణ వచ్చినట్టే ఉన్నది. వాళ్లకైతే ఎప్పటికీ రానట్టూ ఉన్నది. ఇప్పటికీ ఒక పత్రిక, రెండు ఛానళ్లు తప్ప.. తెలంగాణ వస్తున్నట్టు కానీ,

Published: Sat,January 11, 2014 02:32 AM

వసంతగీతం ముందుచూపు

వసంతం విడిగా రాదు, మండే ఎండల్ని వెంట తెస్తుంది. ‘విప్లవానికి బాట’, జగిత్యాల జైత్రయాత్ర నేపథ్యంలో ‘కొలిమంటుకున్నది’ నవల వెలువడితే

Published: Sun,December 29, 2013 01:17 AM

యాది..మనాది...

కట్టె సరుసుకపోయి పడి ఉన్నడు భూమయ్య సార్! కాలం లాగే. ఘనీభవించినట్టు.. నాలుగు దశాబ్దాల యాదులు. మనాదులు. కాచాపూర్. వడ్కాపూర్. పెద్దపల

Published: Mon,December 9, 2013 02:56 AM

తెలంగాణకు కలమొడ్డిన కట్టా

తెలంగాణ ఇటీవల చరిత్రలో మూడు ఉద్యమ సందర్భాల్లో బుద్ధిజీవులను, చదువరులను, విద్యావంతులను, కవులను, రచయితలను కళాకారులను కదిలించింది. తె

Published: Sun,October 27, 2013 01:05 AM

అమ్మో.. ఆ ముగ్గురు బాబులు

నీళ్లు, నిధులు, ఉద్యోగాలు, వనరులు, దోపిడీ ఇవన్నీ ఎన్ని సమస్యలున్నా సరే... భరించవచ్చునేమొ కానీ ఇలాంటి ముగ్గురు బాబుల నాయకత్వాన్ని భ

Published: Sun,September 29, 2013 02:36 AM

విభజన: మేడ్ డిఫికల్ట్

సరిగ్గా రెండు నెలలు. జూలై 30 ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ఎక్కడున్నది. అక్కడే. నిజాం కాలేజీ మైదానంలో సకల జనభేరి జరగబోతున్నది. లక్ష

Published: Sun,September 22, 2013 02:15 AM

అమ్మా మీకు దండం.. కలిసుండలేం..

అమ్మా మీరు పెద్దలు. పూజ్యులు. గొప్పవాళ్లు.. సరిగ్గా మీరక్కడ రాష్ట్రపతి భవనం ముందర ‘ఫ్యాషన్ పరేడ్’లాగా పట్టువస్త్రాలు, వజ్రవైఢూర్యా

Published: Sun,September 8, 2013 12:27 AM

దండయాత్ర.. దాడి.. గుండెగాయం

‘కమాండర్ షుడ్ నాట్ బీ ఎ కానిస్పిరేటర్’ అన్నారు డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ. దళాధిపతి కుట్రదారు అయితే ఎట్లా ఉంటుందో? రుచ

Published: Sat,August 24, 2013 11:58 PM

అవును..హైదరాబాద్ తెలంగాణ సొత్తే

కాచిగూడ స్టేషన్‌రోడ్డు. బూర్గుల రామకృష్ణారావు వారి వారసుల ఇల్లొకటి చాపల్‌బజార్‌కు మళ్లే చౌరస్తా మూలమీద పాతబడిపోయి ఉన్నది. జిగేల్‌మ

Published: Sun,August 18, 2013 01:11 AM

చచ్చిన శవం కోసం....

తిరుపతిలో... పుణ్యక్షేవూతంలో..కేవలం విద్వేషంతో,కొంచెం ముదిరిన ఉన్మాదంతో వీ.హనుమంతరావు (హన్మన్న) మీద దాడి చేస్తే సమైక్యాంధ్ర సాధ్

Published: Sun,August 4, 2013 01:39 AM

కాలం చెల్లిన సమైక్యాంధ్ర

మా డానీ నాకు మూడు దశాబ్దాల మిత్రుడు. తత్వశాస్త్రంలో వేళ్లూ కాళ్లూ పెట్టీ ‘నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్’నే నెగేట్ చేస్తూ బీఎస్ రాములూ, డాన

Published: Sun,July 28, 2013 12:36 AM

సందేహమూ... సంబురమూ..

డిసెంబర్ 9. తెలంగాణకు చారిత్రక దినం. ఆ ప్రకటనకు ముందు ఉరుములు మెరుపులు ఉద్యమానివి. ఒకవంక కేసీఆర్ దీక్ష. క్షీణించిన ఆరోగ్యం. మరోవంక

Published: Sun,July 21, 2013 01:55 AM

మనం విడిపోయే వున్నాం...

ఇన్ని చరిత్ర పేజీల మీదుగా గడచి వచ్చిన తర్వాత నడచి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని మరణాలనూ మనసు పొరల్లో నింపుకుని మ్రాన్పడి మౌన సంతాపాలూ ప్రక

Published: Sun,July 14, 2013 04:06 AM

కోర్‌కమిటీ అసంబద్ధ నాటకం..

ఒకే అసంబద్ధ నాటకం మరోసారి మీ కోసం * కేతిగాడు మరోసారి తెరతీశాడు నగరం నడిబొడ్డులోని ప్రేత సౌధం వేదికగా పాత్రధారులు గళవిన్యాసం ప్

Published: Sat,July 6, 2013 11:53 PM

ఆ హత్య ప్రజాస్వామ్యానికి హెచ్చరిక

పోరాటమే నా ఊపిరి. పోరు లేకపోతే నా ఊపిరి ఆగిపోతుంది’ అని గంటి ప్రసాదం వేరే అర్థంలో మాట్లాడి ఉండవచ్చు కానీ, పోరులేని ప్రాంతంలో వేట

Published: Sun,June 30, 2013 12:11 AM

అబ్బర పులీ....తోక బారెడు

‘అబ్బర పులీ అంటె తోకబాడు’...‘తె’ అంటే తెలంగాణ ఇచ్చినట్టే. తెలంగా ణ అనుభవాల సారం ఏమిటంటే పులి ఉండదు. తోక బారెడూ ఉండదు. తీరా పులి వచ

Published: Sun,June 23, 2013 12:28 AM

ఆత్మీయరథం..స్వేచ్ఛ..సమానత్వం

స్వేచ్ఛ ఒక దుకాణం కాదు ఒక అయ్య మూయడానికి ఒక అయ్య తెరవడానికి... ఇది సచ్చిదానందన్ కవితా పాదం. నాకు ఇష్టమైన కవిత. స్వేచ్ఛ కూడా ప

Published: Thu,June 20, 2013 05:43 PM

ఈ గోడ బీటలు వారింది...

పొద్దున్నే కల. అసెంబ్లీ చుట్టూ గోడ మొలిచినట్టు. అదీ పాత ముషీరాబా ద్ జైలు గోడ కన్నా ఎత్తుగున్నట్టు. పైన అచ్చం జైలు లాగానే కరెంటు తీ

Published: Sat,June 1, 2013 11:56 PM

డెడ్‌లైన్లు.. డెత్‌లైన్లు.. ప్రజాస్వామ్యం

తెలంగాణపై కాంగ్రెస్ పార్టీకి డెడ్‌లైన్లు పెట్టే సాహసం చెయ్యవద్దన్నడు ముఖ్యమంత్రి కిరణ్‌కుమార్‌డ్డి. ఇది పలుకుబట్టిన కిరణ్ సాహసోప

Published: Sun,April 21, 2013 01:54 AM

పరకాల వచ్చె మొదలాడె...

పరకాల ప్రభాకరొచ్చె మొదలాడె.. అంటే ఇదే. రామాయణమంత విని రామునికి సీత ఏమవుతుంది? అని అడగటమంటే కూడా ఇదే. చాలా ఆలస్యంగా మేల్కాంచిన పర

Published: Mon,April 15, 2013 12:55 PM

కొండపల్లి కొన్ని జ్ఞాపకాలు

మూడున్నర దశాబ్దాల కిందటి ముచ్చట. ఒక ప్రత్యేకమైన మనిషి కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం. అంతా ఇరవై మందిమి. హైదరాబాద్ రాంనగర్ గుండు ప్రాంతం అను

Published: Sun,April 7, 2013 02:09 AM

భ్రమలు.. మైమరపులు

ఉనికిలో లేనిదాన్ని ఉన్నట్టుగా భ్రమించడం ఒక భ్రాంతి. మయ సభ తీరు. కానీ ఉన్నదాన్ని లేదనుకోవడం, దాని ఉనికే లేనట్టుగా భ్రమపడి జనాలను భ్

Published: Sun,March 3, 2013 12:01 AM

మొద్దుబారిపోయినాము...

సూడ సక్కంగుండేది నా బిడ్డ. కొచ్చెటి ముక్కు. సదువు అయిదో తరగతే కానీ కొంచెం పెద్ద పిల్లే. వంకీల జుట్టు. నాబిడ్డ సక్కంగుండాలని ముక్

Published: Sat,January 19, 2013 11:55 PM

వీరులారా వందనం...

పోయిన వారం. ఒక పాఠకుడు ఒక ప్రశ్న వేశాడు. ‘ఒక తెలంగాణ భూమి పుత్రుడుగా తెలంగాణ ప్రకటన వచ్చిన రోజున మీరెలా ఫీలయ్యారు’ అన్నది ప్రశ్న.

Published: Sun,January 6, 2013 12:21 AM

చరిత్ర చెప్పిన కొన్ని పాఠాలు

ఉద్యమాలు ప్రజాస్వామ్య సంస్కృతిని పాదుకొల్పుతాయి. నిలబెడతా యి. ప్రజల విస్తృత ఆకాంక్షల వెల్లడి ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలను విస్తృ తం చేస్

Published: Sat,December 22, 2012 11:48 PM

పాటే ఆయుధం.. ఛలో ధూమ్‌ధామ్

బెంగటిల్లినట్టున్నది. పరిస్థితులేం బాగాలేవు. ఎవరి గొంతు వారే పలుకుతున్న ధ్వని. గొంతు దాటని శబ్ద తరంగాలు. విచ్ఛిన్నమవుతున్న మాటలు

Published: Sun,December 9, 2012 12:38 AM

డిసెంబర్ 9, ఒక నిజం

ఆర్ట్స్ కాలేజీ ముందర ఒక గాయపడిన చెట్టుంది! ఆ చెట్టుకు వందనం. సంతోష్ శవం వేలాడిన చెట్టు. జీవంతో తొణికిసలాడుతూ ఉన్న సంతోష్‌తో చివర

Published: Sat,December 1, 2012 11:23 PM

చంద్రబాబుతో జర జాగ్రత్త!

మంథని నుంచి మహదేవ్‌పూర్ వెళ్లే రోడ్డులో కాటారం ఒక జంక్షన్ లాంటిది. కాటారం నుంచి భూపాల్‌పల్లి దాకా చూడ నిజంగానే చక్కని రోడ్డొకటి ఉం

Published: Sat,November 24, 2012 11:38 PM

హంతకుల భాష.. మోసం

కడుపు దేవినట్టున్నది. వడ్లల్ల పెరుగు కలిపినట్టుగున్నది. ఆగమాగంగున్నది. దుమాల్లం లేసినట్టున్నది. చంద్రబాబు తెలంగాణ గురించి మాట్లా

Published: Sun,November 18, 2012 12:09 AM

మైమరుపు.. మతిమరుపు

జనాలలో పరివ్యాపించి ఉన్న కొంత మైమరపు వల్లనూ మరికొంత మతిమరుపు వల్లనూ చాలామంది ఇంకా, ఇప్పటికీ చెలామణి అవుతుంటారు. అడుగుపెట్టే అర్హత

Published: Sun,October 28, 2012 12:12 AM

రాజిరెడ్డీ.. ఎక్కడికెళ్లినవ్..

‘రెడ్డీ ఎక్కడికెళ్లినవ్’ అని ఏడుస్తున్నది సరస్వతి. ఆమె రాజిడ్డి ప్రేమించి పెళ్లాడిన సహచరి. బెంగటిల్లిన చిన్నపిల్లలు. చిన్నకొడుకుదీ

Published: Sun,October 14, 2012 12:30 AM

జై బోలో తెలంగాణ...శంకర్

ప్రాణహితకు ‘జైబోలో తెలంగాణ’కు పేగు సంబంధం వుంది. ఎందుకంటే శంకర్ ప్రాణహిత ప్రేమికుడు. ప్రేరణ నాకదే అని చెప్పినవాడు. కాలమ్ సంగతి ప

Published: Sat,October 6, 2012 02:36 PM

మార్చ్ మా జన్మహక్కు

ఛలో హైదరాబాద్. బస్సో, రైలో, కారో, సైకిలో, స్కూటరో, కాలినడకో.. ఉసిళ్లపుట్ట పగిలినట్టు పక్షుల గుంపు సాయంకాలం కిలకిల ఆకాశంలో ఎగిరినట్

Published: Sat,September 22, 2012 11:41 PM

తెలంగాణ నిలువెత్తు సంతకం

కోతపెట్టే శీతాకాలపు ఢిల్లీ చలి ఇంకా వణికిస్తూ ఉండగానే... జంతర్‌మంతర్‌లోని ఆ ముసలివాళ్ల శిబిరం బిలబిలా నిండిపోయింది. బాపూ జీ కరస్పర

Published: Tue,September 18, 2012 05:56 PM

తెలంగాణపై కాలకూట విషం..

పటాన్‌చెరు దాటగానే మీ వాహనాలను అడ్డుకునే ఆటంకం ఒకటి ఉంటుంది. అద్దాల గదులతో నిర్మితమై కాలడ్డం పెట్టినట్టు కట్టె అడ్డంపెట్టే ఆ టోల్‌

Published: Sun,September 2, 2012 04:48 AM

ఇంతకీ కనిస్టీబు మారతాడా?

సారాజ్జెమొస్తే మన ఊరి కనిస్టీబు మారతాడా?’ కన్యాశుల్కంలో సామాన్యుడి అనుమానం ఇవ్వాళ్ల తెలంగాణ అశేష ప్రజానీకానికి రావాల్సి ఉన్నది. అ

Published: Sat,August 18, 2012 11:32 PM

కాలమ్ కత్తి మీద సాము

‘కాలమ్’ ఒక కత్తిమీద సాము. వారం వారం పలవరింత. కలవరింత. ప్రాణహిత నది మున్నూటా అరవై ఐదు రోజులు సజీవంగా పారే నది. ఆ నది మీద భ్రమ. ఆ ప

Published: Sun,August 5, 2012 12:33 AM

అవునూ...ఇస్తరా! చస్తరా!

డేట్‌లైన్... రవీంద్రభారతి మిట్ట మధ్యాహ్నం కిక్కిర్సి ఉన్నది. ఇక్కడేదో దారి దొరుకుతున్నది. బహుశా ఇది తెలంగాణకు దగ్గరి దారి భవిష్యత్

Published: Sun,July 15, 2012 01:05 AM

జీవించే స్వేచ్ఛ.. బాసగూడ ఆభాస

హప్కా చోటుకు పన్నెండేళ్లు. కాక సంధ్యకు కూడా పన్నెండేళ్లే. మడకం నగేష్‌కు 13 సంవత్సరాలు. మడకం రాం విలాస్‌కు కూడా అంతే వయసు. కోశ్యా బ

Published: Sun,July 8, 2012 12:46 AM

రాజకీయ బానిసల జాతి

బానిసత్వం కొంచెం సుఖంగా ఉంటుంది. నిశ్చల ప్రపంచంలో నిశ్చలంగా ఉండవచ్చు. కనీసం నిలవ నీళ్లలాగా, యధాతథ స్థితిలో భారం కోల్పోయి గాలిలో

Published: Sun,June 24, 2012 12:27 AM

నిర్బంధం.. ఉదాసీనత.. ఐక్యత

శత్రువు నిన్నెట్లా చూస్తున్నాడన్నదే నీ నిబద్ధతకు, ఆచరణకు గీటురాయి అనేది పాత సూత్రం. ఎంచుకొని నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించడం, ఆ నిర్బంధం

Published: Sat,June 16, 2012 11:36 PM

పరకాల పాఠం

పరకాల ప్రమాదం తప్పింది. అదిప్పుడు పోరు పతాకై నిన్నూ నన్ను నిలబెట్టింది. పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత వరంగల్ జర్నలిస్టు మిత్రుల ఫోన్ ‘సార

Published: Sun,June 10, 2012 12:21 AM

అమ్మా! జగనన్న రాజ్యం మాకొద్దు

మీరు భర్తను పోగొట్టుకుని దుక్కంతో వచ్చారు. నిజమే.. కొడుకు జైలు పాలయ్యాడు. మనసుపడి కట్టించుకున్న లంకంత క్యాంపు కార్యాలయంలో ఇప్పుడు

Published: Sun,June 3, 2012 12:23 AM

పదేళ్ల ప్రస్థానం

మే, 31, 2002, ఒకానొక మిట్ట మధ్యాహ్నం. మేం పుట్టాం... అప్పుడు గుప్పెడు మందిమి. ఇప్పుడు గంపెడు మందిమి.నిజమే మేము కవులవలెనే కలాలని

Published: Sun,May 20, 2012 01:14 AM

జర్నలిస్టులు జిందాబాద్..

వైఎస్‌లేనిలోటు రానివ్వొద్దన్నడు వాయలార్ రవి. ఉప ఎన్నికల్లో వైఎస్ లేనిలోటు కొట్టొచ్చినట్టు కనపడ్తుదన్నది ఈ మాట సారాంశం. రవి ఢిల్లీ

Published: Fri,August 31, 2012 05:42 PM

ఏమి నేరము చేసెరా! తెలగాణ

ఒక తండ్లాడే జీవితంలో, జీవన విధానంలో జరిగే పరిణామాలన్నీ తెలంగాణ అనుభవించింది. అది సంక్షుభితమయింది. రాటు తేలింది. అది పోరాడింది. ఓడి

Published: Thu,August 30, 2012 08:31 PM

తెలంగాణకు ఇదే అదను...

తెలంగాణ ప్రక్రియ ప్రారంభించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి, సంకీర్ణ భాగస్వాములతో కూడిన యూపీఏ-2 కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇంతకు మించిన సావకాశం

Published: Sun,April 22, 2012 01:06 AM

తెలంగాణ అస్తిత్వం-సమస్యలు

తెలంగాణ భావనకు ఒక చారివూతక పునాది ఉన్నది. ప్రాంతీయ చైత న్యం, ఉమ్మడి అస్తిత్వం, ఉమ్మడి గతం, ఉనికి, సంస్కృతీ విశిష్ట త, వర్తమానం, పర

Published: Thu,August 30, 2012 02:42 PM

అడవి ఉప్పొంగే రాత్రి...

వందేళ్ల కింద పొందిచ్చిన ఢిల్లీ ఎర్రకోటలకు ఆత్మలేదు. నెనరు కానరాదు. యమునై పారుతున్న సామాన్యుడి దుక్కపు సవ్వడిని అది పట్టించుకోదు. త

Published: Sun,March 25, 2012 03:02 AM

ఉసురు తగిలేరోజు..

కౌరవ ప్రపంంలో కదలిక రాదు. సోనియా గుండె స్థానంలో బండకరగదు. అశాంతిని రెచ్చగొట్టే గ్రీన్‌హంట్ సూత్రదారుల పెదాలమీద శాంతిజపం. తెలంగాణ ఇ

Published: Tue,March 27, 2012 07:51 PM

తెలంగాణ మల్లెమొగ్గకు వందనం

పట్టుమని పదారేళ్లులేని ఆ పిల్ల తెలంగాణ మల్లెమొగ్గ. ఎన్నికలకు ముందే చంద్రబాబును ఓడించిన ఆ పిల్లపేరు కృష్ణవేణి. నాగర్‌కర్నూలు నియోజ

Published: Sun,February 19, 2012 12:06 AM

ఒకే ఒక్క తెలంగాణ...

నిజమే. మేం మందలాంటి వాళ్లం. సంతలాంటి వాళ్లం కూడా. నిజమే తెలంగాణే మాకు అతి పెద్ద సమస్య. జీవన్మరణ సమస్య. బలవన్మరణాలు మాట్లాడుతున్నప్

Published: Sat,February 11, 2012 11:24 PM

బానిసల పగటి రంగుల కలలు

తెలంగాణ రాకపోతే ఏమవుతుంది? మోత్కుపల్లి నరసింహులుకుఏమీ కాదు. ఆ మాటకొస్తే ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావుకు కూడా ఏమీకాదు. తలసాని శ్రీనివాస్ య

Published: Sat,February 11, 2012 05:08 PM

మారనివారు మార్క్సి స్టులు

సుందరయ్య మా నడిగడ్డ బొడ్రాయైండు/మా రావి తావేదీ గాని ఊర్లల్ల / గాని ఉద్దెమాల్ల మన్నుబడ/ గానికీ గీ మన్నుకూ సమ్మందమేంది? శింగం కిష్టయ

Published: Sun,January 29, 2012 02:44 AM

మట్టిపాదాల కదలిక

వాసనొకటి హాలు నిండుకున్నది. ఆ వాసన మర్యాదస్తులది కాదు. మధ్యతరగతి మందహాసాలదీ కాదు. తెల్లచొక్కాలదీ కాదు. ఒక గుంపు వాసన. మట్టివాసన. చ

Published: Sun,December 25, 2011 12:14 AM

తల్లివేరు తత్వం

ముందు ప్రపంచం. ఆ తర్వాత దేశం. ఆనక రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రమం సరిపడలేదు కనుక నేను తెలంగాణవాన్ని. మనిషి ఉనికి అంతటితో సరిపోలదు. అస్తిత్వం

Published: Sat,December 17, 2011 11:52 PM

దూద్‌కా దూద్..పానీకా పానీ

చంద్రబాబు మాంఛి ఊపుమీద ఉన్నడు. ఆదిలాబాద్‌లో, నిజామాబాద్‌లో ఆయన వాహనం మీద పడిన కోడిగుడ్లను ఆయన తూడ్చేసుకుని ఉంటడు. ముఖం మీద పడనందుక

Published: Sat,December 10, 2011 11:57 PM

‘గూగీ గుడియా’ మాట్లాడు...

సోనియాగాంధీకి మాటలు రావా? రెండేళ్ల క్రింద తెలంగాణ ప్రజలకు పుట్టినరోజు కానుక ఇచ్చారామె. తెలంగాణ ప్రక్రియ ప్రారంభమౌతుందని.. సోనియాగా

Published: Sun,November 27, 2011 12:07 AM

మన కాలం వీరుడు...

శవం కోసం కాదు. ఒక మనిషి కోసం ఎదురు చూసినట్టుగా ఉన్నది. పోలీసులు కూడా అతనొక బతికున్న మనిషిలాగే భావించినట్టున్నది. శంషాబాద్ నుంచి పె

Published: Sun,October 30, 2011 12:18 AM

చలో పోలవరం... సలామ్

‘పోలవరం మాకొద్దు’ గిరిజన జీవితాలను అల్లకల్లోలం చేసే, ఉనికి ధ్వంసం చేసే పోలవరం ప్రాజెక్టుపై ముంపు ప్రాంతాల ఏకవాక్య తీర్మానం ఇది. ఏక

Published: Sun,October 23, 2011 01:47 PM

కొంత చరిత్ర.. కొంత దుఃఖము

జనరల్ డయ్యర్ కుక్కలా మొరిగాడు అచ్చంగా. వేట కుక్కలా. నేనొక సిపాయిని. మీకు యుద్ధం కావాలా? శాంతి కావాలా? ఒక వేళ మీరు యుద్ధాన్నే కో

Published: Sat,October 1, 2011 11:45 PM

సంప్రదింపులకగ్గిదలగ...

పండగపూట మనం పస్తులుంటున్నప్పుడు.. పండుగపూట మనం పీడకలలు కంటున్నప్పుడు.. ఇంత నిర్లజ్జగా, ఇంత నిస్సిగ్గుగా.., ఇంత ఏక పక్షంగా వ్యవహ

Published: Sun,September 18, 2011 12:32 AM

సింగరేణికి జై..

చరిత్ర నిండుగా సింగరేణి నిలబడింది. కావొచ్చు మేము అర్థ రైతులం. అర్థ కార్మికులం.. కానీ.. ఢిల్లీ పీఠాన్ని గడగడలాడించే ఒక నిప్పురవ్వ మ

Published: Sun,September 4, 2011 12:42 AM

నండూరికి నివాళి

రెండో తరం ప్రథమశ్రేణి సంపాదకుడాయన. బుద్ధిజీవులు, సాహిత్యకారు లు ఆమోదించి అభిమానించిన సంపాదకుడు. జర్నలిస్టుకు సకల పరిజ్ఞానం ఉండాలని

Published: Sat,August 20, 2011 11:29 PM

బానిసకొక బానిసకొక బానిస

-అల్లం నారాయణ ‘పీనుగుల మీద పేలాలు ఏరుకునే జాతి ఏదన్నా ఉన్నదంటే అది మన మంత్రుల జాతే’ ఇటీవల నాకొచ్చిన మెసేజ్ సారాంశం ఇది.

Published: Sat,August 6, 2011 11:54 PM

హంతకుడి జాడ....!

-అల్లం నారాయణ మిస్టర్ చిదంబరం.. హంతకుపూవరో?తెలంగాణ పోల్చుకున్నది. ఇంకేం చేస్తుంది తెలంగాణ చావో.. రేవో.. చచ్చి సాధించలేం. బతుక

Published: Mon,July 18, 2011 05:06 AM

ప్రేమనగరం

-అల్లం నారాయణ మనం తెలుగు వారమే. కానీ పెట్టుబడికి, మరీ ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ పెట్టుబడికి ప్రాంతం లేదు. అది ఒక ప్రాంతం ఆకాంక్షలను కబ

Published: Sun,July 17, 2011 05:58 AM

ఆకాంక్షల ఆర్తరావం

మీ సున్నితమైన మాటల వెనుక వెక్కిరిస్తున్నది మీ వలస పెత్తనం. మీ సీమాంధ్ర బుద్ధి. మీ నెత్తుటి జాడ. మీ నాయనా అంతే.. తెలంగాణకు మేమెప్

Published: Thu,July 28, 2011 03:20 PM

వెంటాడే తెలంగాణ

మీట్ ది ప్రెస్ ప్రారంభమయినాక ఒకరి తర్వాత ఒకరుగా తెలంగాణ న్యాయవాదులు వస్తుంటే మనసేదో శంకించింది. అప్పటికీ సైగలతో అడుగుతూనే ఉన్న. ఏం

Published: Wed,July 27, 2011 09:31 PM

విధ్వంస సార్వభౌముడు

అల్లం నారాయణ ఇబురాముడు’ ఎవరో? తెలుసా? పోనీ ఇబ్రహీమ్ కుతుబ్ షా తెలుసా? తెలియదు. నాకూ తెలియదు. కెప్టెన్ పాండురంగాడ్డి చిన్న పుస్తకం

Published: Thu,July 28, 2011 04:42 PM

లగడపాటి బడాయి

-అల్లం నారాయణ జగోపాల్ అంటే ఎవరు? అంటారు? లగడపాటి అనంగానే పూర్తిగా అర్థమయినట్టే ఠక్కున ఓహో జగడపాటి అంటారు. ఎవరు? చిన్నపిల్లలు