హైదరాబాద్‌కు మరో మణిహారం

హైదరాబాద్‌కు మరో మణిహారం

-మానవరహిత విమాన ప్రధాన విడిభాగాల తయారీ ప్లాంట్ -అదానీ-ఎల్బిట్ సిస్టమ్ సంయుక్తంగా ఏర్పాటు హైదరాబాద్, డిసెంబర్ 14: హైదరాబాద్ మరో అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని గడించింది. ఇప్పటికే ఫార

More News

Featured Articles