మన భాష


Sat,August 4, 2018 11:36 PM

Manta
ఫకత్ : ఎల్లప్పుడు
పంఖా : విసనకర్ర
గూసలాట : పొట్లాటా
ఝగడ్ : జగడం
నిత్తెం : ప్రతి దినం
గాయి : అల్లరి
సెక : మంట
మస్కున : మసక చీకటిలో
తోగరుపప్పు : కందిపప్పు
గాడికా : అక్కడికా

601
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles