మన భాష


Sat,September 1, 2018 11:03 PM

Mana-Bhasa
ఎగిరం : తొందర
తోడం : కొంచెం
పడిశం : సర్ధి
బలుపు : మదము
కండువ : టవల్
అంగి : చొక్కా
బగొనె : గిన్నె
బువ్వ : అన్నం
ఎక్క : దీపం
గూడు : సెల్ఫ్
నెత్తి : తల

279
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles