మన భాష


Sat,July 28, 2018 11:44 PM

Mana-Bhasa
బల్గం : బంధుజనం
సొరికి : సొరంగం
సౌలతు : వసతి
బోలెడు : చాలా
ఓపాలి : ఓసారి
యాల్ల : సమయం
కారటు : ఉత్తరం
డోకు : వాంతి
సూటి : గురి
సోల్తి : జాడ
సోపతి : స్నేహం

222
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles