పద్యనీతి


Thu,August 23, 2018 10:54 PM

ఇందు గల డందు లేడని
సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుం
డెం దెందు వెదకి చూచిన
నం దందే గలడు దానవాగ్రణి వింటే.(స.స్క.)


-శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతం

Padyaneeti
ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి హిరణ్యకశిపుని ఉద్దేశించి చెప్పిన పద్యమిది. శ్రీ మహావిష్ణువు (శ్రీహరి) అంతటా ఉంటాడన్నపుడు, ఈ స్తంభంలో కూడానా? అంటే అవునంటాడు ప్రహ్లాదుడు. దానిని బద్దలు కొట్టగా.. ఉగ్రనారసింహస్వామి రూపంలో ప్రత్యక్షమవుతాడు. నిజానికి దేవుడు లేనిదెక్కడ? ఇక్కడ, అక్కడ, ఎక్కడ వెతికినా ఉంటాడు. మనకా సందేహమే అక్కర్లేదు అన్న ఇందులోని నీతి ఆదిశంకరుల అద్వైత సిద్ధాంతానికి అసలు భూమిక.

1165
Tags

More News

VIRAL NEWS