అర్థం- పరమార్థం


Thu,August 23, 2018 10:58 PM

ధ్రువంతే రాజా వరుణో
ధ్రువంతే నో బృహస్పతి
ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ
రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువమ్

Artham-Paramartham
హైందవ వైవాహిక క్రతువుల్లో బ్రహ్మముడి ప్రాధాన్యం సుస్థిర దాంపత్య జీవనాన్ని ఉద్బోధిస్తుంది. వధువు చీర అంచునీ, వరుని ఉత్తరీయం అంచునీ కలిపి ముడి వేయడాన్ని బ్రహ్మముడి (కొంగుముడి) అంటారు. ఈ సందర్భంలోనే పురోహితుడు చదివే మంత్రార్థంలో అంతే పరమార్థం దాగి ఉంది. ఈ దాంపత్య సామ్రాజ్యాన్ని ధరించే మీకు వరుణుడు, బృహస్పతి, ఇంద్రుడు, అగ్నిదేవతలు నిశ్చలత్వాన్ని కలుగ జేయుదురు గాక.

290
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles