చందమామ కథ

చందమామ కథ

‘ఏంటమ్మా ఫోన్లో రోజూ ఇదే పాట పెడతావ్‌?’ అడిగాడు ఉదయ్‌.‘చిన్నప్పుడు నువ్వు గోరుముద్దలు తినేందుకు ఈ పాటనే పాడేదాన్ని’ చెప్పింది తల్లి. ఇంతలోనే తండ్రి టీవీ ఆన్‌ చేశాడు. ‘పగలే వ

More News        


Featured Articles