అంతర పంటలతో అధిక ప్రయోజనాలు

దేశంలో హరితవిప్లవం తరువాత కాలక్రమేణా అన్నిరకాల పంటలలో దిగుబడులు గణనీయంగా పెరిగాయి. అయితే పెరుగుతున్న జనాభా అనుగుణంగా ఆహారం అందించటానికి మనకు ఉన్న సహజ వనరులను సద్వినియోగం చేసుక

More News