మంచినీటి రొయ్యలు లాభదాయకం

- ప్రతికూల పరిస్థితులను తట్టుకునే రకం నీలకంఠ -పెంపకపు చెరువుల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఎరేటర్‌లు వాడాలి -మిశ్రమ పెంపకం ఉత్తమంమనదేశం రొయ్యల ఎగుమతిలో మంచి పురోగతి సాధించింది. ఈ రొ

More News