కరువులోనూ రక్షక కవచం

మారిన వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల అయితే అతివృష్టి లేదా అనావృష్టి లాంటి సమస్యలను రైతులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా పడితే పరవాలేదు. కానీ ఆశించినదానికంటే తక్కువ వర్షపాతం నమో

More News