గ్రంథాలు-రచయితలు


Thu,April 20, 2017 12:02 AM

Chanakya
-గాథాసప్తశతి (ప్రాకృతం)- హాలుడు
-బృహత్కథ (పైశాచీ)- గుణాఢ్యుడు
-కుమార సంభవం- నన్నెచోడుడు
-కాతంత్ర వ్యాకరణం (సంస్కృతం)- శర్వవర్మ
-క్రీడాభిరామం- వల్లభామాత్యుడు
-గణితసార సంగ్రహం- పావులూరి మల్లన
-ప్రతాపరుద్రీయ యశోభూషణం- విద్యానాథుడు
-నృత్యరత్నావళి, గీతరత్నావళి- జాయపసేనాని
-బసవపురాణం, పండితారాధ్య చరిత్ర, వృషాధిప శతకం- పాల్కురికి సోమన
-సర్వేశ్వర శతకం- యథావాక్కుల అన్నమయ్య
-రంగనాథ రామాయణం- గోన బుద్దారెడ్డి

-సుమతీ శతకం, నీతిసార ముక్తావళి- బద్దెన
-మార్కండేయ పురాణం- మారన
-భాస్కర రామాయణం- హుళక్కి భాస్కరుడు
-కేయూరబాహు చరిత్ర- మంచన
-దశకుమార చరిత్ర, ఆంధ్రభాషా భూషణం- కేతన
-మనుచరిత్ర (స్వారోచిష మనుసంభవం)- అల్లసాని పెద్దన
-భోగినీదండకం, ఆంధ్రమహాభాగవతం, నారాయణ శతకం- బమ్మెర పోతన
-నృసింహ పురాణం, హరివంశం- ఎర్రన
-ఉత్తర హరివంశం- నాచన సోమన
-సకలనీతి సమ్మతం- మడికి సింగన
-మరుత్తరాట్చరిత్ర, కాశీఖండం, భీమఖండం, హరవిలాసం, శృంగారనైషధం, పల్నాటి వీరచరిత్ర, శివరాత్రి మహాత్మ్యం- శ్రీనాథుడు
-పురుషార్థసారం- శివదేవయ్య
-సింహాసన ద్వాత్రింశిక- కొరవి గోపరాజు
-శివతత్వసారం- మల్లికార్జున పండితుడు

-సంగీత చింతామణి, సాహిత్య చింతామణి- పెదకోమటి వేమారెడ్డి
-వసంతరాజీయం- కుమారగిరి రెడ్డి
-శృంగార శాకుంతలం, జైమినీభారతం- పిల్లలమర్రి పినవీరభద్రుడు
-పారిజాతాపహరణం- నంది తిమ్మన
-అముక్తమాల్యద- శ్రీకృష్ణదేవరాయలు
-రామాభ్యుదయం, సకలార్థసార సంగ్రహం- అయ్యలరాజు రామభద్రుడు
-శ్రీకాళహస్తీశ్వర మహాత్మ్యం, శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం- ధూర్జటి
-కళాపూర్ణోదయం, రాఘవ పాండవీయం, ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నం- పింగళి సూరన
-హరిశ్చంద్రనలోపాఖ్యానం, నరస భూపాళీయం- రామరాజభూషణుడు
-సంగీతసారం- స్వామి విద్యారణ్య
-పాండురంగ మహాత్మ్యం, ఘటికాచల మహాత్మ్యం - తెనాలి రామకృష్ణుడు
-సంగీత సూర్యోదయం- బండారు లక్ష్మీనారాయణ
-సంగీత సుధ- రఘునాథ నాయకుడు
-మహానాటక సుధానిధి- రెండో దేవరాయలు
-యయాతి చరిత్ర- పొన్నగంటి తెలగనార్య
-వైజయంతీ విలాసం- సారంగు తమ్మయ్య
-దాశరథీ శతకం, రామదాసు కీర్తనలు- కంచర్ల గోపన్న
-నిరంకుశోపాఖ్యానం, సుగ్రీవ విజయం- కందుకూరి రుద్రకవి
-యోగసూత్ర/మహాభాష్యం- పతంజలి

-అష్టాధ్యాయి (సంస్కృత వ్యాకరణం)- పాణిని
-చరక సంహిత- చరకుడు
-పంచ సిద్ధాంతిక, బృహత్సంహిత- వరాహమిహిరుడు
-ఆర్యభట్టీయం- ఆర్యభట్ట
-అమరకోశం (సంస్కృ నిఘంటువు)- అమరసింహుడు
-రఘువంశం, మేఘదూతం, కుమార సంభవం, అభిజ్ఞాన శాకుంతలం, మాళవికాగ్నిమిత్రం, విక్రమోర్వశీయం- కాళిదాసు
-బుద్ధచరితం, సౌందర్యానందం- అశ్వఘోషుడు
-నాగానందం, రత్నావళి, ప్రియదర్శిక- హర్షవర్ధనుడు
-హర్ష చరిత, కాదంబరి- బాణభట్టు
-కిరాతార్జునీయం- భారవి
-నైషధ చరితం- శ్రీహర్షుడు

-శిశుపాల వధ- మాఘుడు
-మృచ్ఛకటికం- శూద్రకుడు
-ఉత్తర రామచరిత- భవభూతి
-విక్రమాంక దేవచరిత- బిల్హణుడు
-శృంగార శతకం, నీతిశతకం, వైరాగ్యశతకం- భర్తృహరి
-దశకుమార చరిత్ర- దండి
-గీతగోవిందం- జయదేవుడు
-రాజతరంగిణి- కల్హణుడు
-పంచతంత్ర కథలు- విష్ణుశర్మ
-కథాసరిత్సాగరం- సోమదేవుడు
-మత్తవిలాస ప్రహసనం- మహేంద్రవర్మ
-కామసూత్ర- వాత్సాయనుడు
-చంద్రగుప్తం, ముద్రారాక్షసం- విశాఖదత్తుడు
-కవిరాజ మార్గ- అమోఘవర్షుడు
-బృహత్కథా మంజరి- క్షేమేంద్రుడు

-పృథ్వీరాజ్ రాసో- చాంద్‌బర్దాయ్
-కర్పూర మంజరి- రాజశేఖరుడు
-రామచరిత మానస్- తులసీదాస్
-అర్థశాస్త్రం- కౌటిల్యుడు
-ఇండికా- మెగస్తనీస్
-ఉషా పరిణయం, మన్నారుదాస విలాసం, యక్షగానాలు- పసుపులేటి రంగాజమ్మ
-వరదాంబికా పరిణయం- తిరుమలాంబ
-మధురా విజయం- గంగాదేవి

1673
Tags

More News

VIRAL NEWS