జమునకు సినారె ప్రతిభా పురస్కారం, సత్కారం

జమునకు సినారె ప్రతిభా పురస్కారం, సత్కారం

తెలుగుయూనివర్సిటీ : మహాకవి డాక్టర్ సి.నారాయణరెడ్డి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అని తమిళనాడు మాజీ గవర్నర్ డాక్టర్ కొణిజేటి రోశయ్య అన్నారు. ర