ఇది మనుషులు తినే తిండేనా?

ఇది మనుషులు తినే తిండేనా?

-రైల్వేల క్యాటరింగ్ అధ్వానం -కలుషిత ఆహార పదార్థాల పంపిణీ -అనామక సంస్థలతో వాటర్ బాటిళ్లు సరఫరా -లోపించిన పరిశుభ్రత.. మార్కెట్ కంటే అధిక ధరలు -క్యాటరింగ్ విధానంలో తరుచుగా

More News