స్వేచ్ఛాస్వర్గం సృష్టిద్దాం

స్వేచ్ఛాస్వర్గం సృష్టిద్దాం

-సంపదతోపాటు సంతృప్తి కావాలంటే భారత్‌కు రండి -వాతావరణ మార్పులు, ఉగ్రవాదం, స్వీయ వాణిజ్య రక్షణ ధోరణి.. -ప్రపంచం ఎదుట ఉన్న ఈ మూడు సవాళ్లపై అంతా ఏకమవ్వాలి -దేశాల ఐక్యతకు వసుధ

More News