క్రాప్ కాలనీలు రైతుకు మేలు

-ఉత్పత్తి సరే, ఉత్పాదకతనూ పెంచుదాం -వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలను ప్రోత్సహించాలి -ఉపాధి హామీని వ్యవసాయానికీ విస్తరించాలి -తెలంగాణ వ్యవసాయ విధానానికి కేంద్రం సహకరించాలి -నీతి

More News