ఆకలి


Mon,October 14, 2019 01:31 AM

ప్రపంచంలో
అన్నింటి కన్న పెద్ద వాస్తవం
ఆకలే!
ఆ గుడిసెలో ఓ కొడవలి
చంద్రవంకలా
గోడకు తగిలించి వుంటుంది.
సూర్యుడు ఉదయించగానే
దానికి రెక్కలు మొలుస్తాయి.
ఆ యింట్లో ఓ పిల్లవాడు
ఏడుపుకీ ఏడుపుకీ మధ్య
లేచి గంతులేస్తుంటాడు.
వాళ్లమ్మ
పెంకమీద తన గుండెను పరిచినిట్టు
రొట్టెను కాలుస్తుంటుంది.
వాడు ఖాళీ రాతెండి గిన్నెతో
ఆడుతుంటాడు
ఇప్పటిదాకా అదే వాడి బంతి.
ఆమె గొంతులోంచి వెలువడే
ఏదో సనాతన రాగానికి
పెంకా సలాకీ
తాళం వేస్తుంటాయి.
చివరికి ఓ రొట్టె ఎగిరొచ్చి
వాడి గిన్నెలో పడుతుంది.
మెరిసే కళ్లతో వెంటనే
దానిని మృదువుగా నిమురుతాడు
ఆమె కూడా చూపుల్తోనే
కాస్త కాస్త తుంచి తినిపిస్తుంది.
రండి! చూడండి!
యావత్ సృష్టిలో
ఆకలి తీరటం కన్న
అందమైన దృశ్యం మరోటి వుండదు.
- డాక్టర్ ఎన్.గోపి

131
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles