మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ట్రైలర్


Mon,February 4, 2019 01:43 AM

సుట్టిముట్టిన వెండి కొండల్ని తొల్చుకొని
అటెంక..
వాన మింగినంక మిగిలిన మట్టి గోడల మీద పాకిన కాకరపువ్వుల తీగరా వారి
ఒంకరటింకర అపస్వరాలను సరిచేసే జమ్డిక మోత
నిశ్శబ్దాన్ని ఎగిరి తన్నే కాంగో దరువుల కరిగట్టు
గదొక పొలన్ స్కీ బిట్టర్ మూన్ వొగరొగరు నవ్వు
నిద్రల జాగరపు అగరొత్తుల ముంత పొగ అది ఉక్కపో తల ఎడతెగని సోది మల్లెపూలను మసిబొగ్గు చేసే ఆరు పిల్లేరి గంతులు బొక్కలిరగంగ మూడు కాన్ బైరీలు గ్లిజరిన్ తడి తదిగిణతోం
మాటల సాలెగూట్ల ఇరక్కపోయి
డిటిఎస్‌ల అరిగోస పెట్టాల్సిందే
ఇదొక..
POEM
మంత్రించిన నీళ్లు చల్లిన ఇలాకా రా తమ్మీ
కళ్లల్ల దుంకే జలతారల తెరల తెరల సాంబ్రాణి చీకటి
సప్పజచచ్చిన నాలిక మీద వాలిన
లేదా..
కాలిన చింతగింజల రుచి..
కల్లు కంపొండ్ల మసాలా పాపడ
ఇసుక అడవులల్ల నాత్రి వినపడ్డ
ఫతే అలీఖాన్ దమాద మ్ మస్త్ కలందర్
చినిగిన బొంతల మీద చెక్కిన గైర్నికా బొమ్మ
అమాస రంగుని మలిపిన రంగురంగుల చెమ్కీల దండ
కుతకుత వుడికి లోపిన క్యుములోనింబసే
మూల విరాట్టు జయరాజ్
పాదాలు తాకి నిమ్మలబడ్డ వాన తుక్డా
ఇరికిరుకు గల్లీల పొంటి ఉర్కి ఉర్కి
పెయ్యింతా డోక్క పోయింది
ఏడుపుగొట్టు బాషెన్లు విని విని కళ్లన్నీ మెలిక పడ్డయాల్ల
మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ చీకిపోయిన
డెనిమ్ జేబుల దొర్కిన
అత్తరంటిన బంగారు తాళపత్రపు కమ్మ
విట్టోరియా డి సికా పోగొట్టుకున్న సైకిల్ పయ్య
మార్లిన్ బ్రాండో గుసగుసల రాతిశాసనం
రంది కొల్మిల సాన బెట్టిన శోకపు జీర
గోడలల్కిన మట్టి వాసన
సందెపూట చెర్వు మీద పర్సుకున్న
ఎలుగునీడల సంధికాలమిది
వొయ్యిల అచ్చరాలని మల్లేసి మల్సుకోవాలే
కతలబడ్డ కతలు కాదురా అయ్యా
కలలల్ల గూడ కదిలే బొమ్మల నుమాయిష్
వెండి భస్మమై ఆవరించినంక
రంగులన్నీ అరచేతిల జడకొప్పులెయ్యాలే
వాన ఎల్సిన నాలుగో జాము
వో జీరగొంతు ఇనపడి ఇనపడనట్లు
యే ట్రైలర్ కాకా పిక్చర్ అభీ బాకీ హై
- తమ్మనబోయిన వాసు, 70130 70939

287
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles