యాతన నిజం


Sun,August 12, 2018 11:33 PM

Yathana-nijam
ప్రతి ముగింపూ ఒక ఆరంభమే
ప్రతి ఆరంభమూ ఒక ముగింపే
ఏది ముందు ఏది వెనుక
ఎవరు తేల్చాలి, ఎట్లా తేలుతుంది
జీవన యానంలో
ఉదయాస్తమయాలతో సూర్యచంద్రుల్లాగా
వెలుగూ చీకట్లతో రాత్రీ పగళ్ళ లాగా
మొదలు-చివరా-మొదలూ
నిరంతర వృత్త గమనం
ఏది మొదలు పెట్టినా
అది ముగింపునకే దారి
ఏది ముగిసిందనుకున్నా
అది పునఃఆరంభానికే నాంది
కళ్ళు తెరవడమూ మూయడమూ
సరళ రేఖ కాదు
అదీ వృత్తమే
జీవన చక్రంలో
మొదలేదో చివరేదో కాని
రెంటి నడుమా పరుగు నిజం, తపన నిజం పోరు నిజం
యాతన మరింత నిజం
- వారాల ఆనంద్, 94405 01281

564
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles