నయా బానిసత్వంలో నాలుగు కోట్ల మంది!

నయా బానిసత్వంలో నాలుగు కోట్ల మంది!

-ప్రతి నలుగురు బాధితుల్లో ముగ్గురు మహిళలు, ఒక చిన్నారి -వెట్టిచాకిరిలో 2.49 కోట్ల మంది.. వారిలో పలువురు సెక్స్ వర్కర్లుగా దుర్భరజీవనం -నిర్బంధ వివాహ బాధితులు 1.54 కోట్ల మంది

More News