హైదరాబాద్ సిర్ఫ్ హమారా!


Sun,September 15, 2013 12:33 AM

లేలే.. మీరుసాబు... లేవవయ్య మీరుసాబు. అలయ్‌ల దుంకి పీరీల గుండంలకెల్లి లేచి రావాలె కులీకుతుబ్‌షాలు, తానీషాలు. నౌబత్ పహాడ్ మీదికెల్లి ఇట్ల చూస్తె అట్ల కనవడే బాగేఆమ్ పక్కపొంటి పొందిచ్చిన టౌన్‌హాల్ (అసెంబ్లీ)ల కూచుని చేస్తున్న కుట్రల మందలు హైదరాబాద్ మాది మాదని గుంజుకులాడ్తున్న కూకట్‌పల్లిని కూకేటిపామై ఆక్రమించుకున్న మందబలపు అధికారం. ఎవనిదీ టౌన్‌హాల్. మీరుసాబు నువ్వన్న రావాలె. జర చెప్పా లె. నూట పదేండ్ల కింద పునాది రాయేసి కట్టిన టౌన్‌హాళ్ల గదే అసెంబ్లీల మంచి గ ఆరామ్‌గ పెయ్యంత ఒరిగిపోంగ సల్లటి ఏసీలల్ల కూకోని, చేతులకు బంగారి ఉంగురాలు మెరిపిచ్చుకుంట, ఖడక్ బట్టలేస్కోని కావురపు మాటలు మాట్లాడ్తున్నప్పుడు ... పాణం గుంజుకపోతది యే హైదరాబాద్ కిస్‌కా? యే హైదరాబాద్ కిసీ బాప్‌కా.. రారాదు. మీరుసాబు ఒక్కసారి చెప్పు.. గజ్జున వణుకాలె కొడుకులు మళ్ల హైదరాబాద్ పేరెత్తకుంట. నౌబత్ పహాడ్ మీదికెల్లి కొట్టాలె నగారా... హైదరాబాద్ కిసీ బాప్‌కా జాగీర్ నహీఁ సిర్ఫ్ హమారా!
లాడ్‌బజార్‌ల లబ్బరు గాజుల మురిపెం తీరక మునుపే పిల్లా.. నీ ముక్కు పుడక చార్మినార్ వెలుగుల్ల జిగేల్మని మెరువంగ.. ఎవడో వచ్చి గీ హైదరాబాద్ నాదంటే ఏమంటవే. భూలచ్చిమీ... వాని కడుపునిండ జెట్టలున్నయి. వాని కడుపునిండ నరుప్పలున్నయి. వాని కడుపునిండ కుట్రల కత్తులున్నయి. వాని కడుపునిండ జమాయించిన నోట్ల కట్టలున్నయి. ఒగ సావు గాదు. ఒక బాధ గాదు. యాది. మనాది. చింత కలుగుతున్నదే భూలచ్చిమీ.. అడివీల పొద్దుగూకినట్టు.. అడ్లల్ల పెరుగు కల్పినట్టు అగులు బుగులుగున్నదే భూలచ్చిమీ..

ముఖద్దమా నడుస్తున్నది. అడిక్‌మెట్టు అడ్డాలో ఎనభై ఏండ్ల కింద పొందిచ్చిన ఉస్మానియా సదువుల, శాస్త్రాల, యూనివర్సిటీల నుంచి పొలగండ్లు దినా ల, రాత్రుళ్ల దీపాలై వెలిగినంక, పచ్చని చెట్లకు ఉరితాళ్లై మలిగినంక వచ్చిందే తెలంగాణ. గా తెలంగాణ అరిగోసల బతుకుల, ఆగమయిన బతుకుల, పుట్టిన ఊరిల పరాయైపోయిన, బాసమరిచిన, యాస మరిచిన, తండ్లాటల్ల పడి లేచిం ది తెలంగాణ. కొట్లాడింది భూలచ్చిమీ. భూదేవరంత ఓపికతోని. నౌబత్ పహాడ్ దక్షిణాన గుడారాలేసుకున్న ఔరంగజేబు లెక్కనే కొలువుల కొట్లాటబెట్టిన కొందరు కొట్టిపోయిండ్రు యాదవ్. బాలరాజ్ యాదవ్‌ను, శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ను పెయ్యంత బొర్లిచ్చికొట్టి, పండబెట్టి.. అచ్చు హైదరాబాద్ వాడా. యాదవుడా... పుట్టు హైదరాబాదీ వాడాగౌడా.. అవ్వల్ హైదరాబాద్ వాడా పహిల్వాన్.. ధంగల్లల్ల ఎర్రమన్నుల పొర్లాడి, నూనెల ఏంచిన పెయ్యిని పెంచి, నీ కండల మీద మన్నువొయ్య. ఎందుకురా! నీ కండలుపాడుగాను.. కొట్టిపోయిండ్రు గదరా! పోలీసులతోని, ఏసీ బస్సులతోని వచ్చి.. కొట్టిపొయ్యిండ్రు గదరా.. ఇగ అవ్వల్ హైదరాబాద్ ఇజ్జత్ ఏడవాయె. పజీత ఏడవాయె. దుక్కమొస్తందిరా.. అఫ్జల్‌గంజ్ ఎనకాల తాలింఖానలు కట్టిన షావూషీ పహిల్వాన్ ఏడపన్నవ్. రావా! ఒక్కసారి.. వాళ్ల కడుపుల్ల కుట్రలున్నయి. వాళ్ల చేతుల్ల విచ్చుకత్తులున్న యి. వాళ్ల నోట్లె విషం పూసిన మాటలున్నయి. ద్వేషమున్నది. మన మీద అక్కసున్నది. బాంచెల మయిపోతిమి గద మనం. నిజాంల, దేశ్‌ముఖ్‌ల గడీలల్ల బొక్కలు సూర సూరయి, బాంచెన్ నీ కాల్మొక్తా దొరా బతుకుల నుంచి గీ హైదరాబాద్‌ల గుడుక బతకనియ్యరయిరి. ఏడజూసినా ఎన్టీవోని బొమ్మలుపెట్టి, ట్యాంక్‌బండ కట్టమీద నిలు ప్రతిమలుపెట్టి, పూల దుక్నాలు పెట్టి, పాల దుక్నాలు పెట్టి, ఒర్రంగ గుంజుకున్నరు గదరా జిందగీని... ఇడ్లీసాంబర్ మప్పి, బన్నూ, సమోసాను మరిపిచ్చినట్టే మరిపించిండ్రు గదరా బతుకును.

గండిపేట నీళ్లు పోసి, సల్లటి గాలిచ్చి, సర్ఫెఖాజ్‌లు, పైగాలు, అప్పనంగ భూములిచ్చి, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లు, కూకట్‌పల్లిలు, నిజాంపేట్‌లు.. పొందిచ్చి కోరికోరి తెచ్చుకుంటిమి గదరా యాదవుడా.. ఒక్కపాలి సదర్‌ల ఆకాశమంత ఎత్తు ఎగిరిన దున్నపోతు దుంకినట్టు.. ఇంగ పహిల్వాన్ నవ్వుగిన గీ గుండంల దుంకకపోతే.. ఇంగ ఏమి మిగల్తది. సొప్పకట్ట. పొరుకపోడు చేసిండ్రు హైదరాబాద్‌ను. ఐడీపీఎల్‌ను మూసి తెరిచిన రెడ్డి ల్యాబ్‌ల సూడు మందుల మర్మం.. ఉస్మానియా, గాంధీలను పండబెట్టి లేపిండ్రు సూడు జూబ్లీహిల్స్‌ల అపోలో... చౌదాసౌ దుక్నాలతోటి, లాడ్ బజార్‌తోటి, సుట్టుపక్కల సూడసక్కని తొవ్వలతోటి నక్షవూతాలతోటి పోటీపడిన చార్మినార్‌కు పోటీపెట్టి కట్టిన హైటెక్కుల సిటీ టక్కుటమారాల ముంగట మోకరిల్లింది గదరా దునియా. దానియవ్వ గీ దుని యా మనల్ని ముంచి సైబరాబాద్‌లను కట్టి ఇప్పుడు. షేర్వాణీ, బిర్యానీ, ఖుబానీ అందర్ పరేషానీ అయిపోయింది గద ఖాన్ సాబ్.

నల్లనల్లని రేగళ్ల పొంటి అడ్డపంచె, ఊగులాడె లుంగి కట్టుకోనచ్చి శాంతినగర్‌లు. రామ్‌నగర్‌లు, క్యాంపులు పెట్టినప్పుడు తెలుగోడే అనుకుంటిమి. అగ్గువసగ్గువకు ప్రాజెక్టుల పొంటి, కాల్వలపొంటి భూములు గుంజి ఎవుసం చేసుకుంటె కానీ లెమ్మంటిమి. మనతోటివాళ్లు బతుకుతరనుకుంటిమి. కానీ కానీ.. ఈర్లాపురం నర్సన్నా... ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అడుగుతున్నాడు అడ్డుపంచె కట్టుకుని, గంటసుట్ట నోట్లె పెట్టుకోని, పారపలుగు పట్టుకోని, గెట్టుపెట్టుకొన్న ఎవుసాయదారుడు కాడు. ఆడిప్పుడు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుడు. ప్రపంచ సోకు పిల్లి. అమెరికా అన్నయ్యకు అనుంగు తమ్ముడు. వక్ఫ్ భూములల్ల, నూరంవూతాలు కట్టి, ఇచ్చంవూతాల క్లబ్బులు, పబ్బులు పెట్టి, రాత్రిళ్లు దిమ్మరదమ్మర ఎగిరే డ్యాన్సులు పెట్టి, బలిసిన కొడుకుల గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు కట్టి, ముందర జవాన్లను పెట్టి.. మీరుసాబు కట్టిచ్చిన టౌన్‌హాల్‌లల్ల కూకోని కుట్రలు చేసిన పెట్టుబడిదారుడు, చార్మినార్‌కు పోటీగా హైటెక్‌సిటీ కట్టి ఇప్పుడు ‘ఇ రమ్మంటే ఇల్లంత నాదేనన్న’ ఒంటె శాస్త్రం... హైదరాబాద్ మాదీ అంటున్నడు ఎట్లనమ్మ భాగమతీ.. నువు పుట్టిన, కాలిగజ్జె ఎగిరిన, ఆడిన పాడిన ఈ భూమి మీద, నాట్యతారలను తెచ్చి, ఏక్‌దో తీన్‌లు అ అంటె అమలాపురాల మత్తు గాటిచ్చి హైదరాబాద్‌కు కన్ను గీటుతున్న వాడు కడుపుల కత్తులున్నవాడు. నోట్ల కట్టులున్నవాడు. సెరసెర.. ఎన్నాళ్లదో సెర.. కిరాయికి వచ్చి మకాన్ అడుగుతు న్న వాడి మదం అణిచేందుకు రారాదురా మియా..యే హైదరాబాద్ హమారా!
భాయ్ అసదుద్దీన్ భాయ్. ఈ హైదరాబాద్ ఎవరిది! అన్నా నాగేందర్, అన్నా ముఖేష్‌గౌడా, తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్, పహిల్వాన్‌లు జర మాట్లాడుండ్రి.. కొట్టిపోయిండ్రు వాళ్లు. ఫతేమైదాన్ ముంగట, నిజాం కాలేజీ ముంగట బొర్లిచ్చి, బొర్లిచ్చి కొట్టిపోయిండ్రు. తెలంగాణను ఆల్విన్ కంపెనీలు మూసి జెక్‌కాలనీల ఐదంవూతాల అపార్టుమెంట్లు కట్టిరి. రిపబ్లిక్ ఫోర్జ్‌ను మూసి మాట్రిక్స్ మత్తులేపిరి. హెచ్‌ఎంటీని మూసి కాలానికే కళ్లెం వేసిరి. ఏపీ స్కూటర్స్ మూసి భూములు అడ్డికి పావుసేరు అమ్మిరి. డీబీఆర్ మూసి భూములు అగ్గువకు సగ్గువకు ఎవరికో ఇచ్చిరి. చూసినం చూసినం. సనత్‌నగర్ మూసి, విషం చిమ్మే గొట్టాల తోటి, ఫార్మా కంపెనీలు కట్టిరి.

అమలాపురం నుంచి దిగొచ్చి బంగ్లాలు కట్టుకొని, అడ్డాలల్ల ఎనకటి కరెంటు కోటలను కూలగొట్టి టాకీసులు కట్టుకొని, అంతొద్దు , ఇంతొద్దు అంటే పులకరించిపోయిన అమ్మా జయలక్ష్మీ... సినిమాలల్ల ఆంధ్ర హీరో కొడ్తుంటే, తెలంగాణ బుడ్డరఖాన్ వేణుగోపాల్ ఒక బాంచెగాని లెక్క ఒక బలహీనుని లెక్క, ఇకమతులు చేసి నవ్విస్తుంటే వక్కడ వక్కడ నవ్వితిమి. చందన బ్రదర్స్, బొమ్మన బ్రదర్స్ చీరలు కట్టి, సింగారించుకోని మైమరిచిపోతిమి గద. కూకట్‌పల్లి లనుంచి కర్రీపాయింట్లు, స్వగృహ పుడ్లు, పూతరేకుల కింద, పూలు అణిగిపోయినట్టు అణిగిపోతిమి. మల్లెల గంధం తెలియని అమానవ సంస్కృతుల ముందు మోకరిల్లి మూర్చపోతిమి గద. భూలచ్చిమీ.. ఏడేడపోతిమి. ఎక్కడ తేలితిమి. పూలతోటల మీద, వంకాయ మడుల మీద, వరిపైరుల మీద, గాలి మోటర్ల అడ్డా పెట్టి, మల్లెపూలలను నలిపిన వాళ్ల సంతతి అడుగుతున్నది. ఉల్టా సత్యవాణి పలుకుతున్నది. చెప్పు. మాపచ్చని పంట పొలాలల్ల రాజధాని ఎట్ల కట్టుకుంటం’ అని కానీ శంషాబాధల ఒర్రంగ భూములు గుంజుకోని, ఉల్టా పదమూడు మైళ్ల పొడుగున ఫ్లైఓవర్ కట్టి, జర్రున కార్లు జారిపోతుంటె ఎడ్డి మొగమేసుకొని నిలబడ్డ రాజవ్వా.. ఇప్పుడిక శంషాబాద్ కట్టినోనిదే హైదరాబాద్. నీ అయ్యదా? నీ అబ్బదా? మహబూబియా కాలేజీ కాదు. ఆలియా కాదు. ఇప్పుడన్నీ శ్రీ చైతన్యలు, నారాయణలు పెట్టి గొర్ల మందల లెక్క పొలగండ్లకు అపార్టుమెంటు జైల్లల్ల పెట్టి సదువులు కుక్కి, సంపిన కాలేజీలదే ఎలుగు. భ్రమిసినందుకు ఇప్పుడాళ్లదే రాజ్యం. హైదరాబాద్ ఎవనబ్బా సొత్తని అడిగినోనిదే రాజ్యం.

పిల్లుల లెక్క వచ్చినోడు పులైండు. బతకడానికి వచ్చినోడు బాకు అయిండు. హైదరాబాద్ బంగ్లాలు చూసి, హైదరాబాద్ కోటగోడలు చూసి, హైదరాబాద్ దవాఖానాలు చూసి, హైదరాబాద్ తోటలు చూసి, హైదరాబాద్ భూముల మీద కన్నేసి, కర్నూలు నుంచి నల్లుప్లూక్క వచ్చి నలిపి పారేసిండ్రు గద మియా మన బతుకులను. లాభం నష్టం, లానాదేనా, పైసాపైసా, నుక్సాన్, ఆమ్‌దాన్ ఈ భాష నేర్చుకున్నోడు పత్రికలు పెట్టినోడు, ఛానళ్లు పెట్టినోడు, బతుకంటే రూపాయి సంపాయించుడే అన్నోడు. భూములు కబ్జా చేసినోడు, మందిని ముంచినోడు, కాళ్లతో నీళ్లు మలుపుకొని ఎవుసంల కాసులు మిగిలిచ్చుకున్నోడు. సినిమా రీళ్లు, నోట్ల కట్టలు, కడుపునిండ కుట్రలు నింపుకొని హైదరాబాద్ వచ్చినోడు. ఇవ్వాళ్ల ఏకు బాకైండు. పక్కలో బల్లెమయిండు.

ముందు వాళ్లు అంగూర్ తోటలకు భూములు కొన్నరు. ఎన్టీఆర్ బొమ్మను ఆడిచ్చుకొని అప్పటి నుంచి భూములను కబ్జ చేసిండ్రు. వెంగళరావు నగర్‌లు, ఎస్‌ఆర్ నగర్‌లు, సుందర్ నగర్‌లు, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లు, దాటి మాదాపూర్‌ల అడ్డాపెట్టిండ్రు. కోటీ, ఆబిడ్స్‌లను గంగల కలిపి, అమీర్‌పేటల దుక్నం తెరిచిండ్రు. ఇంగజూడు. అమ్ముడు, కొనుడు.. అమ్ముడు కొనుడు. బతుకుకు అగ్గిమల్లె పెట్టిండ్రు. భాషను పొతం పట్టిండ్రు. ఇంగ గీ నేల మీద భూలచ్చిమీ.. పిల్లా... ‘మా అక్క ముక్కు పిల్ల గీడనే పెట్టిన... ఏడేడ పాయెనని ఎదుకులాడు’ దొరకది.. దొరకది. పీరీల గుండంల దుంకాలె. ‘నౌబత్ పహాడ్ మీదికెల్లి నగారా కొట్టాలె. యే షహర్ హమారా! సిర్ఫ్ హమారా! కిసీ బాప్‌కా నహీ. పుట్టు జీవులు ఇప్పుడు ఆర్సి కేకపెట్టాలె. నడు నడు.. పద పద.. హైదరాబాద్ మనది. మన రక్తమాంసాలతో నిర్మితమైనది. మొఖద్దమా నడుస్తున్నది. జులుం చెల్లదు. పెత్తనం చెల్లదు. ఆధిపత్యం చెల్లదు. దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా.. నౌబత్ పహాడ్ మీదికెల్లి నగారా కొట్టాలె.. హైదరాబాద్ సిర్ఫ్ హమారా! ట్యాంక్‌బండ్ మీద కూలిన విగ్రహాలల్ల కెళ్లి దుంకుతున్నది ఆధిపత్యం.. ఎదిరించినోడు బతుకుతడు. లేనోడు గులామ్ అయితడు. ఈ హైద్రబాద్‌ల పుట్టి పెరిగిన ఖాన్‌సాబ్, గౌడా, యాదవా, భూలచ్చిమీ.. గులామ్‌కీ జిందగీసే మౌత్ అచ్ఛీ హై.

-అల్లం నారాయణ
narayana.allam@gmail.com

307

Allam Narayana

జర్నలిస్టులకు బంగారు తెలంగాణ

ఫిబ్రవరి, 17. ముఖ్యమంత్రి పాత క్యాంపు కార్యాలయం. అంతటా కోలాహలంగా ఉన్నది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పుట్టినరోజు. ఆయనను అభినందించడానికి వెల్లువెత్తిన ప్రజా సమూహాలు. కొత్త క్యాంపు కార్యాలయం ప్రగతి భవన్ దాకా క్యూ కట్టిన జనం. దాని ముందరే జనహిత. ఇవ్వాళ్ల అధికారి...

నీరూ.. నిప్పు.. కొంచెం జాగ్రత్త

ముందు వాళ్లు సెక్షన్ ఎనిమిది అన్నారు. గవర్నర్ గిరీతో స్వతంత్రతను దెబ్బతీయాలని కుట్ర పన్నారు. తెలంగాణ సమాజం తిప్పికొట్టింది. తోక ముడిచారు. స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వ ఫలితమది. మన తెలంగాణ మన పాలన ఫలితం అది. ఆ తర్వా త టీ న్యూస్‌లోకి చొచ్చుకువచ్చే కుట్ర చేశారు...

బలుపు పనికిరాదు..జర జాగ్రత్త

కుక్కతోకలు వంకరే. ఆ వంకర తనాలు ఇట్లాగే ఉంటే, మీమీ అహంకారాలు మా స్వాభిమానాలను, అభిజాత్యాలను అగౌరవపరిస్తే, అవమానపరిస్తే చరిత్ర పెంటకుప్పల మీద విసిరేస్తాం. మీ రాజకీయ అధిగణాన్ని విసిరేసినట్టుగానే మిమ్మల...

ఆ పదకొండు రోజులు..

పుస్తకం చదువుతున్నంత సేపూ అప్పుడప్పుడు గుండె తడిదేరుతున్నది. లోపల జల ఊరుతున్నది. కళ్లలోకి ఏవో ధారలు ఉబికి వస్తున్నాయి. పుస్తకాన్ని మమేకమై చదివినప్పుడు, పుస్తకంలో విషయాలన్నింటితో ఐడెంటిఫై అవుతున్నప్పుడు కలిగేవన్నీ లోప ల కలుగుతున్నాయి. పూర్తిగా పంచుకున...

వలస విముక్త తెలంగాణ

ఆంధ్ర ఉద్యోగులు ఆంధ్రలో, తెలంగాణ ఉద్యోగులు తెలంగాణలో... బస్.... అంతే. కేసీఆర్ నాయకత్వం తొలి విజయంగా, వలస అవశేషాలపై తొలియుద్ధంగా ఇది మొదలుకావడం ఉద్యమం ఇంకా ముగియలేదని వలస విముక్త తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం కొనసాగవలసి ఉన్నదని అర్థం చేయించింది. అయితే ...

ఉద్యమమూ...రాజకీయమూ..

గాడిదలకు గడ్డి వేసి, ఆవులకు పాలు పిండుడు అన్న సూక్తిని కేసీఆర్ పదేపదే ప్రతిభావంతంగా ఓటర్ల మనసుల్లోకి చొప్పించారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు ఒక ప్రశ్న ఉన్నది. ఈ సంస్కతిలోంచి వికసించిన ఎమ్మెల్యేలకు ఓటేస్తే ఆదర్శవంతంగా ప్రకటించుకున్న పునర్నిర్మాణం సా...

ఒక్క శేఖర్... రెండు క్యాన్సర్లు

క్యాన్సర్ లొంగదీస్తున్న సమయాల్లోనే శేఖర్ అంతకుమించిన క్యాస్ట్ క్యాన్సర్‌ను కనిపెట్టి బజారుకీడ్చి, రచ్చచేసి, కిండల్ చేసి, అంతరాల దొంతరలను అవహేళన చేసి వెక్కిరించి నిటారుగా కుంచె మీద నిలబడి ధన్యుడయ్యాడు. శేఖర్ చెయ్యి పువ్వు వలె సుత...

తెలంగాణకు ప్రమాదకరం

రాహుల్‌గాంధీ అతి సునాయాసంగా, ఆయాచితంగా హైదరాబాద్ బ్రాండ్‌వాచీ గురించి ప్రస్తావించారు. కానీ ఆయనకు తెలియ దు. కేంద్రంలో పీవీలు, మన్‌మెహన్‌లు తెచ్చిన ఆర్థిక సంస్కరణలు, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు సంస్కరణల మొనగాడుగా, సీఈవోగా అనుసరించిన విధానాలు ఎన్నడో ప్రతిష...

మనమూ-వారూ...విభజన రేఖ

మనమూ-వారు అనేది అస్తిత్వంలో ప్రధాన విభజన రేఖ.తెలంగాణ బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందిన తర్వాత వెం టనే ఎన్నికలు వచ్చిపడ్డందున అన్య విషయా లు ఎజెండాలోకి వచ్చి చేరాయి కానీ ఒక అస్తిత్వఉద్యమం విజయవంతమయిన తర్వా త ఆ అస్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకొని, కంటికి రెప్ప ల...

ఇప్పుడిక నరేందరూ లేడు....

బన్సీలాల్‌పేట ఎలక్ట్రిక్ క్రిమటోరియానికి కేఎన్ చారి పార్థివదేహాన్ని అప్పగించి వరండాలోకి వస్తున్నప్పుడు దుక్కం పొంగింది. అప్పుడు మేం ముగ్గురం. ఘంటా చక్రపాణి, రేవెల్లి నరేందర్, నేను. ఇవ్వాళ్ల పాత ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి ఆ మూల బంజారాహిల్స్ తురగా జానకీరాణి గార...

మనసంత మానేరు....

మనసంత మానేరు మాటకోనేరు అనే మాట రాసిన మనిషి ఎంత సున్నితమైన వాడై ఉంటాడు. చెరబండరాజు మీద స్మతి గీతం ఇది. ఈ పాట రాసింది అల్లం వీరయ్య. మా నడిపన్న. ఇప్పటికే మీకు అర్థమయి ఉంటుంది. ఇది నేను వ్యక్తిగతంగా రాసుకుంటున్న మా అన్న గురించిన కొన్ని ముచ్చట్లు. మీకు ఏ ...

ఉద్యమమూ.. ఐచ్ఛికత.. విలువ

ఉద్యమ సంస్థలకు ఇంకా చాలా పని మిగిలే ఉంది. ప్రెషర్ గ్రూప్స్‌కు ఇంకా చాలా పని ఉంది. రాజకీయాలు కమ్మేస్తున్న వేళ తెలంగాణ విముక్తం కావాలని ఉన్నది. జాగరూకత, అప్రమత్తత, తెలంగాణ వచ్చినాక ప్రయోజనాలు, ఫలాలు ప్రజలకు అందాల్సిన పోరాటం మిగిలే ఉన్నది. ఐచ్ఛి...

దూరాలు లేవు.. ద్వారాలు లేవు..

కొత్త దూరాలూ... కొత్త ద్వారాలూ మన మధ్య లేవు నారాయణా... -ఇష్టంతో ఉమామహేశ్వరరావు తెలంగాణ బిల్లు రాజ్యసభలోనూ ముద్ర వేయించుకుని వచ్చిన రెండు రోజులకు మా తిరుపతి ఉమా నుంచి నాకు అందిన తొలికథల పుస్తకం మీద ఇష్టంగా రాసిన ఈ మాటలను చాలాసార్లు గుణ్‌గునాయించుకు...

తెలంగాణ ఒక వెలుగుచుక్క...

అమరుల ఆత్మలు నిక్షిప్తమై ఉన్న ఈ గన్‌పార్క్ స్తూపం ముందు మోకరిల్లినప్పుడు జలజలా రాలిపడ్డ దుక్కం. మిత్రులారా! బెంగటిల్లినట్టు... వేల మందిలోనూ లేని వెయ్యిన్నొక్కమంది యాది. గుండెలు పట్టనంత గెలుపు సంబురం. ద్వైదీభావంలో తన్నుకులాడుతున్న మనుసు. ఈ గన్‌పార్క్ ...

జంపన్న వారసత్వం...

జంపన్నా వాగుల్ల అబ్బియా! జాలారి బండల్ల అబ్బియా! నాది దయ్యాల మడుగే అబ్బియా! దండొక్కపొద్దే అబ్బియా జంపన్న వాగుల నీటిని నెత్తిన చల్లుకోవ డం భక్తా? చరిత్ర నుంచి వచ్చిన పూనక మా? నిజమే చరిత్ర నుంచి వారసత్వంగా పరక్షికమాలు, ధీరత్వాలు, సాహసాలు, పోరాటాలు ప...

నయా డాన్ క్విక్సాట్‌ల కథ

అసెంబ్లీ ముంగట అంబేద్కర్ విగ్రహం మాట్లాడలేదు. గాంధీ విగ్రహం కూడా. మాట్లాడి ఉంటే గాంధీ విగ్రహం ముందుగా అసెంబ్లీలో తనకు నివాళులు అర్పించి మరీ దౌర్జన్యంగా కూడబలుక్కుని ఒక తీర్మానాన్ని గబగబా చదివి, యస్‌ఆర్ నో అని మూజువాణి ఓటుతో అధికార తీర్మానం ఆమోదించిన...

మా రాష్ట్రంలో మాదే రాజ్యం..

తెలంగాణ ఒక ధిక్కార భూమి. దాని ఆత్మలో ఇంకిన స్వాభిమాన ప్రకటనే తెలంగాణ. పునరుజ్జీవన ఆకాంక్షల గొంతుకే తెలంగాణ. ఇట్లా అర్థం చేసుకుంటే తప్ప ఆంధ్ర-తెలంగాణ ఎందుకు విలీనమయి విఫలమయిందో? ఎందుకు విడిపోయి తెలుగువారిగా కలిసి ఉండాలో, తెలుస్తుంది. అందుకే పునర్నిర్...

ఆగుతుందంటే... మీ ఖర్మ..

తెలంగాణ వచ్చినట్టే ఉన్నది. వాళ్లకైతే ఎప్పటికీ రానట్టూ ఉన్నది. ఇప్పటికీ ఒక పత్రిక, రెండు ఛానళ్లు తప్ప.. తెలంగాణ వస్తున్నట్టు కానీ, ఇక్కడి ప్రజలు సంబురాలు జరుపుకుంటున్నట్టు కానీ అటులేదు. ఇటు లేదు. గందరగోళం తగ్గలేదు. నాలుగేళ్ల సంది ఇదే ద్వైదీమానం. లోలక...

వసంతగీతం ముందుచూపు

వసంతం విడిగా రాదు, మండే ఎండల్ని వెంట తెస్తుంది. ‘విప్లవానికి బాట’, జగిత్యాల జైత్రయాత్ర నేపథ్యంలో ‘కొలిమంటుకున్నది’ నవల వెలువడితే, ఇంద్ర మారణకాండ నేపథ్యంలో ‘కొమురంభీము’ నవల వెలువడింది. ఇంద్ర మారణకాండ (ఏవూపిల్ 1981)నాటికే సిపిఐ (ఎంఎల్) పీపుల్స్‌వార్ ...

యాది..మనాది...

కట్టె సరుసుకపోయి పడి ఉన్నడు భూమయ్య సార్! కాలం లాగే. ఘనీభవించినట్టు.. నాలుగు దశాబ్దాల యాదులు. మనాదులు. కాచాపూర్. వడ్కాపూర్. పెద్దపల్లి నుంచి ఎడంగా ఎంత దూరమైనా వెళ్లవచ్చు. అప్పుడది విప్లవాలు పాడి న కాలం. పల్లెలు పాల్తెం, కనగర్తులై కుక్కలగూడూరు, బసంత్‌న...